Mehmed Memduh Bey

Mehmed Memduh Bey (-1919) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

Babası Mehmed Nüzhet Efendi idi[1]. Arapça ve Farsça öğrendi. Mekteb-i Hukuk'u bitirdi 31 Ekim 1911-23 Ocak 1912 tarihleri arasında Şura-yı Devlet reisliği yaptı. Ocak-Temmuz 1912 tarihleri arasında da Adliye Nazırı oldu[2].

Maarif Nezareti tarafından 2 Kasım 1904 tarihinde 537 numaralı ruhsatnameyle yayımlanmış 2 ciltlik Tatbikat-ı Cezaiye adlı bir eseri vardır[3].

1919 yılında öldü.

Kaynakça

  1. "1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli, Danıştay Web sitesi". 20 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011.
  2. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
  3. Zeyl-i tatbikat-ı cezaiye, Baş müddei-yi umumî Memduh, Kanaat Matbaa ve Kütüphanesi, 1910 (Hathi Trust Digital Library)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.