Mehmed Besim Bey

Mehmed Besim Bey (d. 1828 - ö. 1892), Osmanlı siyasetçi.

Darphane-i Amire Defterdarı müşir ve vezir Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Dini ilimler ve yabancı dil eğitimi almış ve 12 yaşında iken Mektubi-i Sadr-ı Ali odasına girmiştir. 1854 senesinde Hariciye Nezareti’nde mektupçuluğa, ardından Deâvî Nezareti Muavinliği’ne ve Meclis-i Vâlâ üyeliğine getirilmiştir. Bir süre Hariciye’de çalışmış, Divan-ı Hümayun Beylikçiliği’nde, Şura-yı Devlet üyeliğinde bulunmuştur. 19 Mayıs 1872 - 29 Temmuz 1872 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Bu görevinden sonra Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliği’ne getirilmiştir. 1888 yılında emekli olmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.