MAC (Media Access Control)

Bu madde veya bölüm MAC adresi maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

MAC-->Ortama erişim kontrol düzeyi -Veri Link Transferin alt katmanıdır aynı zamanda Media Access Control diye tanınmaktadır. OSI modelinin Veri Link Transfer Katmanınınalt katmanı olan Fiziksel Katmanda görev alır. MAC adresleme ve kanallara erişimi kontrol etmek için mekanizmalar sağlar. Bu da birden fazla terminalleri veya erişim noktaları birbirleri ile çoklu ağ ortamında iletişim kurmasını sağlar. MAC aslında alt katmanı olan LLC (Mantıksal Bağlantı Kontrolü) ve OSI modeli nin Fiziksel (ilk) seviyesi arasında bir arayüz görevi görür ve bir çoklu ağdaki tam çift yönlü mantıksal kanalı taklid eder.

MAC adresinin yapısı

IEEE standartları tanımlayan 48-bit (6 sekizli) MAC adresi,dört parçaya bölünür. İlk üç sekizli 24-bit içeren Organizasyonun benzersiz tanımlayıcı (OUİ) veya üreticinin İEEE den aldığı adres ten oluşur. Sadece alt 22 bit (bit) kullanılır diğer ikisini özel bir anlamı vardır :

Sonraki üç oktet aygıtın her bir örneğin imalatçı tarafından seçilmektedir.SNA (Systems Network Architecture) ağları hariç.Böylece,dünya genelinde benzersiz olan MAC adresleri genel olarak aygıta bu şekilde eklenir.Ağ yöneticisi seçtiğiniz cihazın kendi MAC adresi yerine başka bir adres belirleme yeteneğine sahiptir.Böyle bir yerel olarak yönetilen MAC adresi keyfi olarak seçilir ve Oui hakkında bilgi içeremez.Adresin yerel olarak uygulanan adres olup olmadığını öğrenmek için adresinin ilk sekizli karşılık gelen bitlerine bakılır. Aşağıdaki komutu kullanarak ağ aygıtlarının MAC adresi öğrenilebilir:

Adresleme mekanizması

MAC katmanının adresleme mekanizmasına fiziksel adresleme ya da MAC adresleri denir.MAC adresi benzersiz bir seri numarası olan,imalat sırasında her ağ aygıtı için atanır ve dünyanın diğer ağ aygıtlarıyla belirlemenize olanak sağlar.Alt ağdaki tüm cihazların farklı MAC adrese sahip olacağı ve bir alt ağ içinde Subnetwork bir hedefe veri paketlerinin dağıtılmasını sağlamak için garanti yoldur.Aslında içinde birkaç segmentleri,birbirlerine bağlı tekrarlayıcı,hub,köprü veya anahtarları barındıran fiziksel ağda da MAC adresleri kullanılabilir(ancak yönlendiricilerin hariç).Yönlendiriciler birden çok alt ağa bağlayabilmektedirler.Örnek:Ethernet Ağını kablosuz yerel alan ağı(WLAN)ve WLAN adaptörleri ile genişletilmiş erişim noktalarına sahip bir fiziksel ağa dönüştürürüz ve üretilen 48-bitlik MAC adresleriEthernet in ürettiği ile aynıdır.

Çoklu erişim protokolleri

Kablolu ağlar için ortak çoklu paket erişim protokollere örnek şunlardır:

Kablosuz ağlar da kullanılabilir ortak çoklu paket erişim protokolleri şunlardır:

Daha ayrıntılı bilgi için Channel access method

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.