MGCP

ORTAM GEÇİT KONTROL PROTOKOLÜ ( MEDIA GATEWAY CONTROL PROTOCOL )

IP üzerindeki Ortam Geçitileri ve Public Switched Telephone Network PSTN kontrolü için geliştirilen bir uygulamadır. Temel mimari ve programlama arayüzü RFC 2805 te tanımlanmıştır ve günümüzde MGCP RFC 3435 te tanımlanmıştır. MGCP Voice over IP (VoIP) içinde bir sinyal ve çağrı kontrol protokolüdür. MGCP arama aracı ve ortam geçit denetçileri olarak bilenen yazılımların, harici olarak çoklu servis paket ağlarının uçlarında yerleşik bulunan ortam ses iletim-akış cihazlarını veya ortam geçitlerini denetlemelerine olanak sağlar. Ses akış işlemlerinin ve çağrı denetim işlemlerinin bu şekilde ayrılması ortam geçidinin işletimini basitleştirmektedir. MGCP oturum kurulmadan önce IP uç noktaları arasında port tahsisi ve codec seçimi için Session Description Protocol (SDP) ve media akımlarının çerçevelenmesi için Real-time Transport Protocol (RTP) kullanır.


Mimarisi

Arama aracı (ya da Ortam Geçiti Denetçi),en az bir tane Ortam Geçiti , en az bir tane sinyal verme geçitin’den oluşur. Ortam Geçiti : Paketler ve devreler arasında ortam sinyallerinin dönüşümünü yapar. Sinyal Verme Geçiti: PSTN e bağlanmayı sağlar. Arama aracı Ortam Geçiti’ne haber vermek için MGCP yi kullanır:MGCP ayrıca Arama aracına Ortam Geçiti üzerindeki uç noktaların akım durumlarının denetimi için izin verir. Ortam Geçiti olayları(telefonun açık konumu,rakamları tuşlamak) arama aracına raporlamak için MGCPyi kullanır. Her yayınlanmıs MGCP komutu bir iş Id'sine sahiptir ve bir yanıt alır.


Ortam Geçit Kontrol Protokolü'nün Gelişimi

MGCP Protokolü SGCP ,IPDC protokollerinin sonucunda oluşturulmuştur. IETF MEGACO Working Group Ortam Geçiti ve Ortam Geçiti Denetçisi arasında ilk arayüz çözümü olarak MGCP version 0.1 i çıkarmışlardır. MGCP çalışmalar sonucunda Ekim 99 5. version ile birlikte RFC 2705 şekline dönüştürülmüştür.


Ortam Geçit Kontrol Protokolü Komutları

CRCX

Bağlantı Oluşturulması:İki uç nokta arasında bağlantının oluşturulması.

DLCX

Bağlantı Sonlandırılması:Bağlantının sonlandırılması ve bağlantının devam ettiği süre içindeki istatistiklerin toplanması.

MDCX

Bağlantının Değiştirilmesi:Bağlantının özelliklerinin değiştirilmesi.

NTFY

Haber Verme: Ortam geçiti denetçisi gozlenen olaylar oluştuğu zaman bilgi verir.

AUEP

Uç Nokta Denetimi: Bir uç noktanın durumu ile ilgili karar verir.

RQNT

Bildirim için İstekte Bulunmak: Bir uç noktadaki önceden tanımlanmış olaylarda istek göndermek için ortam geçitine istekte bulunur.

AUCX

Bağlantı Denetimi:Bağlantıyla ilgili parametreleri düzeltmek.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.