Mediaş Muharebesi

Mediaş Muharebesi, 1437-1444 Osmanlı-Macar Savaşı'nda bir evre. Evrenosoğlu Ali Bey komutasındaki Türk akıncı birlikleri 1438 Ekim ayında Erdel/Sekelistan'daki Mediaş civarında Macar-Sekel birliklerine karşı büyük bir zafer kazandı.

Mediaş Muharebesi
1437-1444 Osmanlı-Macar Savaşı

Türk akıncıları
TarihEkim 1438
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Coğrafi
Değişiklikler
Yok
Taraflar
Osmanlı Devleti Macaristan Krallığı
* Sekelistan
Komutanlar ve liderler
Evrenosoğlu Ali Bey ??
Güçler
20.000 12.000
Kayıplar
Hafif Tamamı ölü ya da esir

Muharebeninin öncesi

Macaristan Krallığı'nın 1437 yılında Alacahisar Baskını'yla Osmanlı-Macar Savaşı'nı başlatması üzerine, Osmanlı Padişahı II. Murad 1438 yılında yaklaşık 40.000 kişilik bir orduyla Haziran-Ağustos arasında Tuna'yı aşarak önce (Osmanlı'ya bağlı) Eflak ardında da Macaristan Krallığı'na bağlı Erdel topraklarına girdi. Türk ordusu Hunedoara ve Sebeş'i zaptedip çevresini istila etti, ancak bölgenin merkezi Sibiu (Hermannstadt) kalesini sekiz gün kuşattıysa da alamadı. Daha kuzeydeki Mediaș ve Sighișoara (Schässburg) ve Braşov (Kronstadt) zaptedildikten sonra Türk ordusu tekrar Eflak üzerinden geçip Tuna'yı aşarak Osmanlı topraklarına döndü. II. Murad'ın 45 gün süren seferinin bitiminde istilaya uğrayan bölge yerlebir olmuş, Macar mukavemeti kırılmış ve yaklaşık 70.000 esir alınmıştı.

Muharebe

II. Murad bu seferin ardından, Macaristan Krallığı üzerindeki baskıyı sürdürebilmek için Ağustos-Kasım döneminde yaklaşık 20.000 sipahi ve akıncıdan oluşan birliğin başında Evrenosoğlu Ali Bey'i Sekelistan'a gönderdi[1].

Evrenosoğlu Ali Bey komutasındaki Türk birliği Ekim'de de Mediaș civarında karşılaştığı 12.000 kişilik Sekel birliğiyle giriştiği muharebede büyük bir zafer kazandı [2] ve 15 kontu da esir aldı[3]. İstila sonucunda Türk birlikleri yaklaşık ilave 30.000 esir almıştı.

Muharebenin sonuçları

Türk birliğinin gerek Sekelistan'ı istilası gerek Macar/Sekel birliği karşısında kazandığı zafer, bölgedeki direnci kırmayı başardı. Bu sayede, II. Murad müteakip yıl Türk ordusunun başında Sırbistan seferine çıkarken, Macaristan'dan Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehdit gelmedi.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.