Mecusî

Mecusî veya Maguş (Arapça ve Farsça: مجوس, çoğulu Mecus), aslen Zerdüşt (genellikle din adamı) anlamına gelen bir terim.[1] Türk Dil Kurumu sözlüğünde "ateşe tapan" olarak açıklanan[2][3] bu sözcük çok önceleri "Kuzey İran'da kurulmuş olan antik Media krallığının rahip sınıfı" anlamına gelen teknik bir terimdi ve olumsuz bir anlam taşımıyordu.[4]

Medya Krallığı

Maguşlar, Kuzey İran´da kurulmuş olan antik Media Krallığının rahip sınıfıydı. Maguşlar sihir yapabilme, hadisleri ve rüyaları yorumlayabilme ve astrolojik öngörülerde bulunabilmeleriyle ünlüydüler.

Maguşların bu ritüel bilgisi nedeniyle Zerdüştlüğün tek gerçek rahipleri olduklarına inanılırdı. Maguşların Zerdüştleri etkileyip etkilemedikleri ya da onun takipçisi olup olmadıkları bilinmemektedir. Maguşlar, “Efendi Tepesi” denen tepenin üzerinde kesintisiz olarak nöbet tutarlardı. Büyük yıldız görünene kadar nöbet tutulması gerektiğine ve yıldız göründüğünde de büyük kurtarıcının geleceğine inanırlardı. Maguşlardan -Müneccimler olarak- İncil´de de söz edilmektedir.

Endülüs

Müslüman Endülüs Devleti'nde mecusî sözcüğü mecazî olarak pagan anlamında kullanılıyordu. Zamanla sözcüğün "pagan" anlamında kullanımı yaygınlaştı. Örneğin pek çok Arap tarihçi, Müslüman topraklarına saldıran Vikinglerden mecusî diye sözeder.

Modern kullanım

1980'lerde İran-Irak Savaşı esnasında Mecusi sözcüğü Iraklılar tarafından propaganda amaçlı kullanılmaya başlandı. Devletin güvenlik organları kanalıyla İranlılara Mecusi denilerek "gerçek Müslüman" olmadıkları ve İslam öncesi inançlarını gizlice sürdürdükleri ima ediliyordu. Bu sayede Iraklıların mücadelesinin sadece milli değil, aynı zamanda İslam adına bir mücadele olduğu iddia ediliyordu.[5]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Birth of the Persian Empire: The Idea of Iran. Volume I, Curtis, Vesta Sarkhosh & Stewart, Sarah (eds.), 1995. I. B. Tauris, London. ISBN 1845110625, s.92.
  2. "' 'Mecus." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 22 Ocak 2009.
  3. "' 'Mecusi." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 22 Ocak 2009.
  4. A Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. Routledge & K. Paul. 1892, Londra.
  5. The Mindset of Iraq’s Security Apparatus. Al-Marashi, Ibrahim. 2000, s. 5. Cambridge University: Centre of International Studies
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.