Maxwell (birim)

Maxwell CGS ölçü sisteminde kullanılan bir ölçü birimidir. Kısaltması Mx tir. Birim adını elektromanyetikteki dört ünlü denklemi ortaya koyan ünlü İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'den (1831-1879) alır. Maxwell manyetik akı birimidir. Manyetik akı manyetik akı yoğunluğu ile manyetik alan çizgilerinin dik olarak geçtiği yüzey alanın çarpımına eşittir. CGS sisteminde

Burada G ile gösterilen gauss bazen manyetik alan da denilen manyetik aki yoğunluğu (B alanı), cm2 manyetik akıya dik yüzey alanıdır .

CGS sisteminden MKS sistemine geçilince, maxwell birimi yerine weber (kısaltması Wb) birimi kullanılmağa başlandı

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.