Mavi Boncuk (şarkı)

Mavi Boncuk sözü Ülkü Akere müziği Alekber Tağıyev (Ələkbər Tağıyev)ait şarkı.Ermeniler Garoon garoon olarak söylemektedirler.Sənə Qurban olarak Azerbaycanda söylenmektedir.Mikail Müşfik Azerbaycan Türkçesi sözleri yazmıştır.

Azerbaycan Türkçesi Sözler

Sənə Qurban
Dəyirsen yanında qalacağam men,
Çox gözel fikirdir, qal sənə qurban.
Nə zaman istəsən əziz canımı,
Qumral gözlərınlə al sənə qurban.
Sən Müşfiqin yanında, qalginən sənə qurban,
İstəsən bu canımı, alginən sənə qurban.
Gəlmiş hüzuruna bir qara dağlı,
Bir qara qulundur, qolları bağlı,
Gəl çəkmə könlümə sən hicran dağı,
Gümüş topuğunda xal, sənə qurban.
Sən Müşfiqin yanında, qalginən sənə qurban,
İstəsən bu canımı, alginən sənə qurban.
Dəyirsen yanında qalacağam men,
Çox gözel fikirdir, qal sənə qurban.
Nə zaman istəsən əziz canımı,
Qumral gözlərınlə al sənə qurban.
Sən Müşfiqin yanında, qalginən sənə qurban,
İstəsən bu canımı, alginən sənə qurban.

Ermenice Sözler

Garoon
Char lezooneree havadats eem yaru
Artsoonknerov lutsrets sev sev acheru.
Es ashkharu shad poochpan e heranam
Oozoome ee heranal oo moranal.
Garoonu, garoonu, garoon e,
Seeroonu, seeroonu, seeroonu e.
Etu ko sev, sev acherov,
Yar jan eenz doo aeeroom es.
Etu ko sereetz molorvadz em koon choonem
Bolor geesher artsoon knerov danchoom e.
Yaar jan eenzneets mee heranar seeroom em
Antsnortneru gardzoom em te yar goozem.

Ayrıca bakınız

Harici video
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.