Maryol Hüseyin Paşa

Maryol Hüseyin Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Yeniçeri Ağalığı ve beylerbeylik yapmıştır. 1607'de Dişlenk Hüseyin Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi, aynı sene Rumeli Beylerbeyi olmuştur.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, 1932, s, 161
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.