Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerini bünyesinde barındıran Marmara Üniversitesi fakültesidir.

Tarihçe

1948'de Şehzadebaşı'nda Müderris Yahya Fehmi Tuna tarafından ilk gazetecilik okulu, "İstanbul Gazetecilik Okulu" adıyla orta dereceli bir eğitim kurumu olarak açılmıştır.

Yahya F. Tuna'nın kurduğu bu okul, 1966-1967 yılında Fındıkzade'deki binasına taşınarak bugünkü İletişim Fakültesinin temelini oluşturur. 1966-1967 eğitim - öğretim yılında özel teşebbüs olarak kurulan "İstanbul Özel Gazetecilik Okulu" 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne "İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu" adıyla bağlanır. 1973 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkarılır. 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile okulun adı 'Basın - Yayın Yüksekokulu' olarak adı değiştirilerek Marmara Üniversitesine bağlanır.

Fakülte, 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/07/1992 tarihli 3837 sayılı yasa ile Basın Yayın Yüksekokulu'ndan İletişim Fakültesi'ne dönüştürülür.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.