Markiz

  • Markiz (sanat) Mücevherlerin bilindik kesim şekline denir. Ayrıca, kamusal yapıların ana giriş (cümle) kapısında bulunan saçak, sundurma gibi yapılara da üzerinde mücevher kesimine benzer işlemeler bulunduğundan aynı isim verilir.
  • Markiz (mobilya) İlk defa 18. yüzyılda fransız rokoko uslubunda yapılmış iki kişilik kanepe. Günümüzde otel lobilerinde ve konakların misafir salonlarında sıkça kullanılmaktadır.
  • Markiz (mimari): Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak.
  • Bir soyluluk unvanı. Marki unvanının dişilidir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.