Mari

Mari aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

  • Mari, Bir Sümer kent devleti.
  • Mari, eski Bask mitolojisinde bir tanrıça.
  • Mari, Rusya'da bulunan Mari El Cumhuriyeti'nin kısa adı.
  • Meryem Ana, Hristiyan gelenekte Meryem Ana isminin farklı yazılışı.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.