Margaret Canovan

Margaret Canovan (1939-2018), İngiliz siyaset kuramcısı.[1]

Canovan 1939'da Carlisle'da doğdu. Girton College'da ve sonradan Joseph Priestley üzerine doktorasını tamamlayacağı Cambridge'de tarih çalıştı. Lancaster Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde profesör oldu, bu başlangıçtan kısa süre sonra 2002'deki emekliliğine kadar kalacağı Keele Üniversitesi'ne geçti.

Margaret Canovan, bir dizi kitap yayınladı ama en bilinen çalışması Hannah Arendt üzerine olanıdır, özellikle 1980 sonlarına doğru Arendt'in yayınlanmamış çalışmalarına ulaştıktan sonra. Canovan'ın "Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought (1992)" (Hannah Arendt; Politik Düşüncelerinin Yeniden Yorumlanması) kitabından, Gordon Tolle tarafından The Review of Politics'te, " Arendt'in yeni totalitaryanizm fenomenini anlama amacındaki politik teorisinin mükemmel ve kapsamlı bir açıklaması" olarak söz edilmiştir.

Nasyonalizm üzerine olan sonraki çalışması, uluslararası beğeni ile karşılanmıştır. Steven Engel, Canavon'ın kitabı için "ulusçuluğun politik kuram için tercih meselesi olmayıp disiplinin merkezinde yer alması gerektiğini anlatmayı amaçlayarak diğerlerinden ayrıldığını yazar. Bernard Yack, Canovan'ın " ulusal bağlılığın, nesiller arası devamlılık duyusunu oluşturduğunu, bunu sadece yurtsal iyelik ile oluşturulmasının zor olduğunu ve bu nesiller arası "bağın" demokratik rejimin devamlılığını ve stabilliğini korumanın temeli olduğunu" savunduğunu destekler.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.