Marcus Terentius Varro

Marcus Terentius Varro (MÖ 116 - MÖ 27), aynı zamanda kendinden daha genç çağdaşı Varro Atacinus ile karıştırılmaması için Varro Reatinus olarak da bilinmektedir, Romalı akademisyen ve yazar.

Raete (şimdi Rieti) yakınlarında doğdu. Siyasi olarak preator olması için Pompeius Magnus'u desteklemiştir. MÖ 49-45 yılları arasındaki iç savaşta Julius Caesar'a karşı Pompeius'un ordusunu İlerda Savaşı'nda komuta etmişti. İç savaşı Caesar kazanınca kaçmış ancak daha sonra affedilmiştir. Caesar öldükten sonra Marcus Antonius tarafından devlet düşmanı ilan edildi ve mülkünün büyük kısmını kaybetti. Daha sonra ise Augustus'un sevgisini kazanmış ve onun koruması altında çalışmalarına devam etmiştir.

Roma'nın kuruluş tarihini MÖ 754-753 tarihi arasına yerleştirmiştir.[1]

Bilinen kayıp eserleri

  • Saturarum Menippearum libri CL or Menippean Satires in 150 books
  • Antiquitates rerum humanarum et divinarum libri XLI
  • Logistoricon libri LXXVI
  • Hebdomades vel de imaginibus
  • Disciplinarum libri IX

Varro'nun kendi yazdıkları

Ayrıca bakınız

  • Antiquitates rerum humanarum et divinarum

Konuyla ilgili yayınlar

Kaynakça

  1. V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi, 2. Cilt: Roma, 2. Baskı, İstanbul: Yordam Kitap, 2011, s. 207
  1. İngilizce Vikipedi, Marcus Terentius Varro maddesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.