Marcus Antonius Creticus

Marcus Antonius Creticus MÖ 2. ve 1. yüzyıllar arasında yaşamış olan, Antonius ailesine mensup Romalı politikacı. Creticus, Marcus Antonius Orator'un Julia Antonia ile yapmış olduğu evlilikten doğan oğlu ve triumvir Marcus Antonius, Gaius Antonius ve Lucius Antonius'un babasıdır.

MÖ 74 yılında praetor seçilmiştir ve ertesi yıl tıpkı babasının otuz yıl önce aldığı gibi Pontus kralı VI. Mithridates'e karşı mücedele etmek üzere olağanüstü yetkiler üstlenmiştir.

Creticus görevde başarsız olmakla kalmadı aynı zamanda hırsızlıktan korumakla görevli olduğu eyaletleri de yağmaladı.[1]. Korsanlarla ittifak yapan Giritlilere saldırdı ancak yenildi ve gemilerinden çoğu batırıldı. Diodorus Siculus, (xl. 1) bu büyük rezaletten ancak kendisini kurtarabildiğini yazar. Bu yenilginin ardından alay etmek için ona Girit'in fatihi anlamına gelen Creticus adı verildi. Kısa bir süre sonra (MÖ 72-MÖ 71) Giritte öldü.

Kaynakça

    1. Sallust, Hist. iii., fragments ed. B. Maurenbrecher, p. 108; Marcus Velleius Paterculus ii. 31; Cicero, In Verrem, iii. 91
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.