Marağa Hanlığı

Marağa Hanlığı, doğuda Miyane, kuzeyde Tebriz ve batıda Urmiye Gölü ile sınırları çevrili olan Güney Azerbaycan'daki Azerbaycan Hanlıkları'ndan biridir. 1925 yılına kadar hüküm süren hanlığın başkenti Maraga'ydı.

Marağa xanlığı
Marağa Hanlığı
1610-1925
Altda sarı alan
Başkent Meraga
Yaygın diller Azerice ve Farsça
Hükûmet Monarşi
Han  
Tarihçe  
 Kuruluşu
1610
 Dağılışı
1925
Öncüller
Ardıllar
Safeviler
Kaçar Hanedanı

Tarihçe

Marağa topraklarını 18. yüzyılın başlarında kısa bir süreliğine Osmanlı Devleti ele geçirse de, Nadir Şah'ın yardımıyla yörenin ileri gelenlerinden Hasan Ali Bey tarafından yeniden ele geçirildi. Onun oğlu Ali Kulu Han zamanında ise Nadir Şah'ın ölümünden sonra hanlık bağımsızlığına kavuştu. 1925 yılında ise Pers güçleri hanlığı ele geçirdi ve hanlık böylece ortadan kalktı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.