Manyetik Prandtl sayısı

Manyetik Prandtl sayısı manyetohidrodinamik biliminde bir boyutsuz sayıdır. Momentum yayınımının (viskozite) manyetik yayınıma oranını gösterir. Sayı, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

  • , manyetik Reynolds sayısı
  • , Reynolds sayısı
  • , momentum yayınım katsayısı (kinematik viskozite)
  • , manyetik yayınım katsayısı

Örnek olarak, Güneş'in "convection zone" kısmında manyetik Prandtl sayısı yaklaşık olarak 1×10-2'dir. Gezegenlerin iç kısımlarında ve sıvı metal alternatörlerde ise bu değer 1×10-5'dir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.