Mannoz

Mannoz, "d-mannoz" olarak paketlenmiş besin takviyesi, karbonhidratların aldoheksoz dizisinin bir şeker monomeridir. Mannoz glikozun bir C-2 epimeridir. Mannoz, insan metabolizmasında, özellikle belirli proteinlerin glikosilasyonunda önemlidir. Çeşitli konjenital glikosilasyon bozuklukları, mannoz metabolizmasında rol oynayan enzimlerdeki mutasyonlarla ilişkilidir.[1]

Mannoz, temel bir besin maddesi değildir; insan vücudunda glikozdan üretilebilir veya glikoza dönüştürülebilir. Mannose, 2-5 kcal/g enerji sağlar. Kısmen idrarla atılır.

Yapısı

Mannoz genellikle iki farklı boyutlu halka halinde bulunur; piranoz (altı üyeli) formu ve furanoz (beş üyeli) formu. Her bir halka kapanma atomu, anomerik konumda bir alfa veya beta konfigürasyonuna sahip olabilir. Kimyasal bu dört form arasında hızla izomerizasyona uğrar.

Ayrıca bakınız

  • α-Mannosidaz
  • Mannoz reseptörü
  • Mannan oligosakkarit bazlı besin takviyeleri
  • Ramnoz, 6-deoksi-L-mannoz

Kaynakça

  1. Freeze (2010). "Metabolic manipulation of glycosylation disorders in humans and animal models". Seminars in Cell & Developmental Biology. 21 (6): 655-662. doi:10.1016/j.semcdb.2010.03.011. PMC 2917643$2. PMID 20363348.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.