Mandibular ikinci azı dişi

Mandibular ikinci azı dişi, mandibular birinci molarların distalinde (orta hattın uzağında) ve mandibular üçüncü molarların mezialinde (orta hattın yakınında) konumlanmıştır. Bu yalnızca daimi dişlerde geçerlidir. Bu moların işlevi çiğneme esnasında besinleri öğütmektir. Her ne kadar birinci mandibular molarlara kıyasla bireyler arasında daha fazla çeşitlilik olsa da mandibular ikinci molarların genellikle dört tüberkülü vardır: ikisi bukkalde (yanağa bakan) ve ikisi lingualde (dile bakan). İşlevleri benzer olsa da süt ve daimi mandibular molarlar arasında büyük farklar vardır. Süt dentisyonda daimi molarların yerini tutan dişler yoktur. Molar denmelerine rağmen süt molarların arkasından daimi premolarlar sürmektedir.

Mandibular ikinci azı dişi
Daimi ve süt mandibular ikinci azı dişleri kırmızı ile işaretlenmiştir.
Tanımlayıcılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.