Maltaz

Maltaz, maltoz moleküllerinin (disakkarit) kırılıp iki glukoz molekülünün (monosakkarit) açığa çıkmasını katalize eden enzim. İnsanlarda ince bağırsakta yer alır. Amilaz aracılığıyla nişastanın kırılmasıyla açığa çıkmış olan maltozun kırılması, glukoz formunda karbonhidratların bağırsakta emilimini sağlar.

Maltaz
Tanımlayıcılar
EC numarası 3.2.1.20
CAS numarası 9001-42-7
Veritabanları
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB structures RCSB PDB PDBe PDBsum
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.