Malta'daki şehirler listesi

Attard

 • Ħal-Warda
 • Misraħ Kola
 • San Anton
 • Ta' Qali
 • Ta' Torba
 • Tal-Fuklar
 • Tal-Mirakli
 • Wied Inċita

Balzan

 • Wied Ħal-Balzan

Birgu (Vittoriosa)

 • Fuq Tal-Ħawli
 • Tal-Lhud
 • Xatt ir-Risq

Birkirkara

 • Fleur-de-Lys
 • Għar il-Ġobon
 • Ħas-Sajjied
 • Mrieħel
 • Ta' Paris
 • Tal-Ħerba
 • Tal-Qattus

Birżebbuġa

 • Bengħajsa
 • Borġ in-Nadur
 • Għar Dalam
 • Għar Ħasan
 • Ħal-Far
 • Kalafrana
 • Pretty Bay
 • Qajjenza
 • St George's Bay (Birżebbuġa)
 • Tal-Ġurġier
 • Tal-Pajtier
 • Tal-Papa

Dingli

 • Għar Bittija
 • Għar Mirdum
 • Misraħ Suffara
 • Ta' Qasam
 • Tal-Wata
 • Xagħra l-Kbira

Fgura

 • Wied Blandun

Floriana

 • Belt il-Ħażna
 • Belt is-Sebħ
 • Hay Wharf
 • Ozpizio
 • Sa' Maison

Għargħur

 • Ta' Żellieqa
 • Tal-Ferħa
 • Tal-Ħofra
 • Tax-Xaqquf
 • Wied l-Anġlu
 • Xwieqi

Għaxaq

 • Ħas-Saptan
 • Ta' Loretu
 • Tal-Barklor
 • Tal-Barrani
 • Tal-Millieri
 • Tal-Qattus
 • Tal-Wilġa
 • Tas-Salib

Gudja

 • Bir Miftuħ
 • Ħal-Resqun
 • Ta' Bettina
 • Ta' Xleji
 • Tal-Ħofra
 • Tal-Lebbien
 • Tal-Mitħna
 • Tat-Tajjar

Gżira

 • Manoel Island
 • Tal-Kubrit

Ħamrun

 • Blata l-Bajda
 • Ta' Braxia
 • Tar-Rabbatt

Kalkara

 • Bigħi
 • Ricsoli Industrial Estate
 • Rinella
 • Smart City

Kirkop

 • Qasam Tal-Menħir
 • Ta' l-Aħfar
 • Ta' l-Isqof
 • Tal-Fieres
 • Tal-Iblieq
 • Taż-Żebbiegħ

Lija

 • Ħal-Bordi
 • Ħal-Mann
 • Ta' Seguna
 • Tal-Mirakli

Luqa

 • Ingiered
 • Ħal-Farruġ
 • Luqa Industrial Zone
 • Tal-Ħabaq
 • Tal-Maħżnier
 • Tal-Vitorja
 • Wied il-Knejjes

Marsa

 • Albert Town
 • Belt il-Ħażna
 • Il-Menħa
 • Il-Menqa
 • Marsa Industrial Estate
 • Ta' Ċejlu
 • Tat-Tromba

Marsaskala

 • Bellavista
 • Il-Magħluq
 • Il-Munxar
 • Sant' Antnin
 • St. Thomas Bay
 • Ta' Gidwet
 • Ta' Monita
 • Tal-Buttar
 • Tal-Gardiel
 • Żonqor

Marsaxlokk

 • Delimara
 • Ħal-Ġinwi
 • Tas-Silġ
 • Tat-Trunċiera
 • Tax-Xerriek

Mellieħa

 • Armier Bay
 • Ċirkewwa
 • Għadira
 • Għajn Tuffieħa
 • Għajn Żejtuna
 • Ġnien Ingraw
 • Il-Kortin
 • L-Aħrax
 • Little Armier
 • Marfa
 • Manikata
 • Popeye Village
 • Qasam Barrani
 • Qortin
 • Ramla Bay
 • Red Tower
 • Santa Maria Estate
 • Selmun
 • Ta' Fuq il-Widien
 • Ta' l-Għollieqa
 • Ta' Masrija
 • Ta' Taħt l-Irdum
 • Tal-Braġ
 • Tas-Salib

Mġarr

 • Binġemma
 • Ġnejna
 • Għajn Tuffieħa
 • Skorba
 • Ta' Ħaġrat
 • Ta' Qarawas
 • Tal-Ħawlija
 • Żebbiegħ

Mosta

 • Bidnija
 • Blata l-Għolja
 • San Pawl tal-Qliegħa
 • Santa Margarita
 • Ta' l-Awrora
 • Ta' l-Isperanza
 • Ta' Vnezja
 • Ta' Xorxa
 • Ta' Zokkrija
 • Tad-Daqqaq
 • Tad-Dib
 • Tal-Gwerra
 • Tal-Mellu
 • Tal-Milord
 • Tal-Qares
 • Tal-Wata
 • Tal-Wieġ
 • Tarġa Gap
 • Wied il-Għasel

Mqabba

 • Tal-Mintna
 • Tas-Sejba
 • Tat-Torba
 • Tax-Xantin

Msida

 • Misraħ il-Barrieri
 • Swatar
 • Ta' l-Għeriebel
 • Tal-Ħofra
 • Tal-Ħriereb
 • Tal-Qroqq

Mtarfa

 • Ħaż-Żmien
 • Ta' Slampa
 • Tal-Palma

Naxxar

 • Baħar iċ-Ċagħaq
 • Birguma
 • Ħad-Dgħejf
 • Ħal-Mulsulmett
 • Is-Sgħajtar
 • Magħtab
 • Naxxar Gap
 • Ta' Mezzi
 • Qalet Marku
 • Salina
 • San Pawl tat-Tarġa

Paola

 • Addolorata
 • Corradino Industrial Estate
 • Għajn Dwieli
 • Kordin
 • Ta' Lourdes

Pembroke

Pietà

 • Gwardamanġa or Guardamangia
 • Ta' Braxia

Qormi

 • Fuq Tal-Blat
 • Qormi San Bastjan
 • Qormi San Ġorġ
 • Ta' Farzina
 • Ta' Pascarella
 • Tal-Andar
 • Tal-Bajjada
 • Tal-Ħandaq Industrial Zone
 • Tal-Ħlas
 • Wied il-Kbir
 • Wied is-Sewda

Qrendi

 • Ħaġar Qim
 • Ħal-Lew
 • Ħal-Manin
 • Il-Maqluba
 • Qasam Tal-Warda
 • Wied iż-Żurrieq

Rabat, Malta

 • Baħrija
 • Għajn Klieb
 • Għajn Qajjet
 • Il-Kunċizzjoni
 • Mtaħleb
 • Nigret
 • Saqqajja
 • Ta' Franton
 • Ta' Qasgħa
 • Taċ-Ċagħki
 • Tal-Lunzjata
 • Tal-Virtù

Safi

 • Ta' Rqajja
 • Tal-Aħwar
 • Tal-Kwadru
 • Tal-Palma

San Ġwann

 • Imsieraħ or Msieraħ
 • Kappara
 • Mensija
 • Misraħ Lewża
 • San Ġwann Industrial Estate
 • Ta' Ċieda
 • Ta' Marmora
 • Ta' Żwejt
 • Tal-Balal
 • The Village

Santa Venera

 • Misraħ il-Barrieri

Siġġiewi

 • Buskett Forest
 • Girgenti
 • Għar Lapsi
 • Ħal-Kbir
 • Ħal-Niklusi
 • Ħax-Xluq
 • Ta' Brandin
 • Ta' Brija
 • Ta' Kandja
 • Ta' l-Għolja
 • Tal-Providenza
 • Wied Ħesri
 • Wied Xkora

Sliema

 • Font Għadir
 • Qui Si Sana
 • Savoy
 • Tigne Point

St. Julian's (San Ġiljan)

 • Balluta
 • Dragunara
 • Paceville
 • Portomaso
 • Spinola
 • St George's Bay (St Julians)
 • Ta' Ġiorni
 • The Gardens

St. Paul's Bay (San Pawl il-Baħar)

 • Bognor Beach
 • Burmurrad
 • Buġibba
 • Il-Magħruq
 • Il-Miżieb
 • Kennedy Grove
 • Mistra Bay
 • Pwales Beach
 • Qawra
 • San Martin
 • San Pawl Milqi
 • Simar
 • Tal-Fjuri
 • Tal-Veċċa
 • Wardija
 • Wied Qannotta
 • Xagħra Tal-Bandieri
 • Xemxija

Swieqi

 • Fuq Wied Għomar
 • High Ridge
 • Ibraġ
 • Madliena
 • Ta' Stronka
 • Victoria Gardens
 • Wied id-Dis
 • Wied Mexju

Tarxien

 • Ħal-Għarrat
 • L-Isqajjaq

Ta' Xbiex

 • Lazaretto Creek

Valletta

 • Fort St Elmo
 • Lascaris Wharf
 • Mandraġġ

Xgħajra

 • Ras il-Ġebel

Żabbar

 • Bulebel iż-Żgħir
 • Ħas-Sajjied
 • Ta' Lanza
 • Tal-Ħofra
 • Tal-Plier

Żebbuġ (Malta)

 • Għar Ram
 • Ħal-Dwin
 • Ħal-Mula
 • Ħal-Muxi
 • Ħal-Sajd
 • Ta' Srina
 • Ta' l-Infetti
 • Tad-Dawl
 • Tal-Grazzja
 • Tal-Għarbi
 • Wied il-Baqqiegħa
 • Wied Qirda

Żejtun

 • Bir id-Deheb
 • Bisqallin
 • Bulebel Industrial Estate
 • Bulebel il-Kbir
 • Ġebel San Martin
 • Gwiedi
 • Ħajt il-Wied
 • Ħal-Bajda
 • Ħal-Bisbut
 • Ħal-Ġwann
 • Ħal-Tmiem
 • Ħerba
 • Il-Minżel
 • Raħal ta' Fuq
 • Raħal t'Isfel
 • San Girgor
 • San Klement
 • Strenju
 • Ta' Ganza
 • Ta' Pizzuta
 • Ta' Tavlin
 • Ta' Tnella
 • Tal-Ħotba
 • Wied iz-Ziju

Żurrieq

 • Bubaqra
 • Nigret
 • Tal-Bebbux
 • Tal-Kmand
 • Xarolla

Fontana

 • Fuq il-Lunzjata
 • Wied Siekel
 • Wied Tal-Lunzjata

Għajnsielem

 • Cominotto
 • Comino
 • Fort Chambrai
 • Mġarr
 • Ta' Cordina
 • Ta' Sant' Eliju
 • Tal-Palma
 • Xatt l-Aħmar

Għarb

 • Birbuba
 • Għammar
 • Il-Wilġa
 • San Dmitri
 • San Pietru
 • Ta' Dbiegi Crafts Village
 • Ta' Pinu
 • Ta' Żejt

Għasri

 • Tal-Kanun
 • Wied il-Għasri

Kerċem

 • Għadira Ta' San Raflu
 • Qasam San Ġorġ
 • Qasam San Pawl
 • Santa Luċija
 • Ta' Berrini
 • Ta' Xewka
 • Tar-Riefnu
 • Wied Ħmar

Munxar

 • Ta' Rinota
 • Ta' Xaman
 • Xlendi

Nadur

 • Daħlet Qorrot
 • Nadur Heights
 • Ramla
 • San Blas Bay
 • Ta' Hida
 • Ta' Kenuna
 • Ta' Kuxxina
 • Ta' Mattiju
 • Ta' Said
 • Tal-Ħanaq
 • Wied Binġemma

Qala

 • Il-Wardija
 • Ta' Kassja
 • Tal-Ħalq
 • Tal-Ħerep
 • Wied Biljun
 • Wied Simar

Rabat (Victoria)

 • Citadel or Ċittadella
 • Gelmus
 • Taċ-Ċawla
 • Tal-Far

San Lawrenz

 • Dwejra
 • Funghus Rock or Ġebla tal-Ġeneral
 • Inland Sea
 • Ta' Bieb il-Għar
 • Ta' Ċangura

Sannat

 • Mġarr ix-Xini
 • Ta' Ċenċ
 • Ta' Seguna
 • Tal-Gruwwa

Xagħra

 • Calypso
 • Is-Sruġ
 • Il-Pergia
 • Santa Verna
 • Ta' Bullara
 • Ta' Gorf
 • Ta' l-Għejjun
 • Ta' Nenus
 • Tal-Kanal
 • Tan-Nazzarenu
 • Tas-Singura
 • Wied Ġnien Imrik
 • Wied l-Għeżien

Xewkija

 • Għajn Melel
 • Ta' Bakar
 • Ta' Ġokk
 • Ta' l-Ħamrija
 • Tal-Barmil
 • Tal-Loġġa
 • Xewkija Industrial Estate

Żebbuġ (Gozo)

 • Għajn Qaċċat
 • Marsalforn
 • Ponta Santa Marija
 • Qbajjar Bay
 • Qolla s-Safra
 • Ta' Ġinju
 • Tal-Abram
 • Tas-Salvatur
 • Tat-Tafla
 • Wied Marsalforn
 • Xwejni Bay
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.