Maliye Nezâreti

Maliye Nâzırlığı veya Maliye Nezâreti, son dönem Osmanlı hükûmetlerinde maliye işlerinden sorumlu olan nâzırlıktır.[1]

Umur-ı Maliye Nezâreti
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 28 Şubat 1838
Önceki kurumlar
 • Hazîne-i Âmire
 • Mansûre Hazinesi
Kapanış tarihi 4 Kasım 1922
Sonraki kurum
Türü Bakanlık
Bağlılığı Sadaret
Adres İstanbul, Osmanlı Devleti
1881 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Maliye Nazırlığı yapan Hüseyin Tevfik Paşa

Maliye Nazırlığı II. Mahmut döneminde 28 Şubat 1838 tarihli fermanla Hazîne-i Âmire ve Mansûre Hazînesinin birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. Abdurrahman Nafiz Paşa, Umur-ı Maliye Nazırı unvanıyla ilk Maliye Nazırı yapılmıştır. Ancak 2 Eylül 1839 tarihinde Maliye Mezareti tekrar ikiye ayrıldı. Nihayet 25 mayıs 1840 tarihinde Osmanlı Devleti'nin üç hazinesi (Hazine-i Amire, Maliye Hazinesi ve Hazine-i Redif) tek bir kurum altında toplanarak Umur-ı Maliye Nezareti kuruldu[2]. 1876 yılında Meşrutiyetin ilanı üzerine Maliye Nazırlığı Kânûn-ı Esâsî'nin 40. maddesi uyarınca hazırlanan "Maliye Nezareti Heyetinin Teşkilatıyla Vezaifini Şamil Nizamname" ile tekrar düzenlendi ancak, 2 Ocak 1880 tarihli bir nizamnameyle Heyet-i Merkeziye (Merkez Teşkilatı) ve Heyet-i Mülhaka (Taşra Teşkilatı) olarak iki kısma ayrılarak son şeklini aldı.

Son Osmanlı Maliye Nazırı 1922 yılının Nisan-Kasım aylarında görev yapmış olan Mehmed Tevfik Bey'dir. Bu tarihten sonra bu görevi Ankara'daki Maliye Vekaleti üstlenmiş, sonradan dilde yapılan sadeleştirme sonucu "Maliye Bakanlığı" adını almıştır.

Nazırlar listesi

[3][4]:

 • Abdurrahman Nafiz Paşa (Mart 1838 - Eylül 1839)
 • İbrahim Saib Paşa (Eylül 1839 - Şubat 1841)
 • Musa Safveti Paşa (Şubat 1841 - Eylül 1845)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (Eylül 1845 - Şubat 1847)
 • İbrahim Sarim Paşa (Şubat 1847 - Şubat 1848)
 • Sadık Rıfat Paşa (Mart - Nisan 1848)
 • Hüseyin Hüsnü Efendi (Şubat - Ağustos 1849)
 • Mehmed Halid Efendi (Haziran 1850 - Ağustos 1851)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (Ekim 1852 - Kasım 1853)
 • Musa Safveti Paşa (Kasım 1853 - Kasım 1854)
 • Ali Şefik Paşa (Aralık 1854 - Mayıs 1855)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (Mayıs 1855 - Aralık 1856)
 • Mehmed Hasib Paşa (Temmuz 1857 - Mart 1858)
 • Mehmed Hasib Paşa (Şubat 1859 - Haziran 1860)
 • Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa (Kasım 1860 - Kasım 1861)
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (Kasım 1861 - Haziran 1862)
 • Hüseyin Mecid Efendi (Haziran - Temmuz 1862)
 • Mehmed Nevres Paşa (Temmuz 1862 - Ocak 1863)
 • Mustafa Fazıl Paşa (Ocak 1863 - Mart 1864)
 • Mehmed Kani Paşa (Mart 1864 - Nisan 1865)
 • Mehmed Hurşid Paşa (Nisan - Aralık 1865)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (Aralık 1865 - Şubat 1869)
 • Mehmed Sadık Paşa (Şubat 1869 - Ağustos 1870)
 • Mustafa Fazıl Paşa (Ağustos 1870 - Ocak 1871)
 • Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (Ocak - Haziran 1871)
 • Ahmed Hamdi Paşa (Haziran - Ağustos 1871)
 • Mehmed Sadık Paşa (Ağustos - Kasım 1871)
 • Yusuf Ziya Paşa (Kasım 1871 - Şubat 1872)
 • Abdullah Galib Paşa (Şubat - Mayıs 1872)
 • Mehmed Emin Paşa (Mayıs - Ağustos 1872)
 • Ahmed Hamdi Paşa (Nisan 1873 - Mart 1874)
 • Yusuf Ziya Paşa (Mart 1874 - Nisan 1876)
 • Abdullah Galib Paşa (Nisan 1876 - Ocak 1877)
 • Mehmed Kani Paşa (Ocak - Ağustos 1878)
 • Ahmed Zühdü Paşa (Ağustos 1878 - Şubat 1879)
 • Ahmed Zühdü Paşa (Mayıs - Kasım 1879)
 • İbrahim Edib Efendi (Kasım 1879 - Mayıs 1880)
 • Abdüllatif Suphi Paşa (Mayıs 1880 - Ocak 1881)
 • Hüseyin Tevfik Paşa (Ocak - Temmuz 1881)
 • Ahmed Münir Paşa (Temmuz 1881 - Kasım 1882)
 • Mehmed Münir Bey (30 Kasım 1882 - 3 Aralık 1882)
 • İbrahim Edib Efendi (3-6 Aralık 1882)
 • Ahmed Münir Paşa (Aralık 1882 - Ağustos 1885)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885)
 • Mustafa Zihni Paşa (30 Eylül 1885 - Aralık 1886)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (Aralık 1886 - Mart 1887)
 • Mahmud Celaleddin Paşa (Aralık 1887 - Ağustos 1888)
 • Agop Kazazyan Paşa (Ağustos 1888 - Mart 1891)
 • Ahmed Nazif Paşa (Mart 1891 - Kasım 1895)
 • Hüseyin Sabri Bey (Kasım 1895 - Ocak 1896)
 • Ahmed Nazif Paşa (Ocak 1896 - Ekim 1897)
 • Hüseyin Tevfik Paşa (Ekim 1897 - Ağustos 1898)
 • Ahmed Reşad Paşa (Ağustos 1898 - Nisan 1901)
 • Ahmed Reşad Paşa (Eylül 1901 - Ekim 1904)
 • Mehmed Ziya Paşa (Aralık 1905 - 3 Ağustos 1908)
 • Mehmed Ragıb Bey (3-7 Ağustos 1908)
 • Mehmed Ziya Paşa (7 Ağustos 1908 - Şubat 1909)
 • Mehmed Rifat Bey (Şubat 1909 - Nisan 1909)
 • Osman Nuri Bey (Nisan 1909)
 • Mehmed Rifat Bey (Mayıs - Temmuz 1909)
 • Mehmed Cavid Bey (Temmuz 1909 - Ekim 1911)
 • Mustafa Nail Bey (Ekim 1911 - Temmuz 1912)
 • Abdurrahman Vefik Bey (Temmuz 1912 - Ocak 1913)
 • Mehmed Cavid Bey (Mart - Kasım 1914)
 • Mehmed Talat Paşa (Kasım 1914 - Şubat 1917)
 • Abdurrahman Vefik Bey (Kasım 1918 - Şubat 1919)
 • Mehmed Ata Bey (Şubat - Mart 1919)
 • Mehmed Tevfik Bey (Mart 1919 - Mart 1920)
 • Faik Nüzhet Bey (Mart - Nisan 1920)
 • Ahmed Reşad Bey (Nisan - Ağustos 1920)
 • Mehmed Nazif Bey (Ağustos - Eylül 1920)
 • Raşid Bey (Ekim 1920 - Ocak 1921)
 • Hüseyin Sabri Bey (Eylül - Ekim 1920)
 • Abdullah Lami Bey (Ocak - Haziran 1921)
 • Faik Nüzhet Bey (Ağustos 1921 - Nisan 1922)
 • Mehmed Tevfik Bey (Nisan - Kasım 1922)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. "Gelir İdaresi Başkanlığının Tarihi Gelişimi". 3 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2011.
 2. "İstanbul Defterdarlığının Tarihçesi". 15 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2012.
 3. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya Bey
 4. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.