Mahrem

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi.[1][2] Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir.[1] Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen kimselere) nâmahrem denir.[3] Nâmahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.[3]

İslâm'da mahremiyet durumu ikiye ayrılır: sürekli mahremlik ve geçici mahremlik. Mahrem kavramı gündelik kullanımda daha çok birinci grubu kastetmek için kullanılır. Kadınların mahremlerin yanında örtünmeleri ile ilgili -başlarını ve kollarını açabilmek gibi- çeşitli kolaylıklar mevcuttur.[1]

Sürekli mahremiyet

Evlenilmesine hiçbir zaman müsaade edilmeyen kimseler şunlardır:[1]

Geçici mahremiyet

Geçici mahrem olan kimseler ile mahremliklerine neden olan durum ortadan kalktığında evlenilebilir. Bu kimseler şunlardır:[1]

Notlar

  1. İslam'da sadece erkeklerin çok eşliliğine izin verilmiştir.
  2. Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla (İslam'a geçmeseler bile) evlenmek caizdir. (Mâide, 5)

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 Dinî kavramlar Diyanet.gov.tr. Erişim: 12 Kasım 2012.
  2. "mahrem." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 12 Kasım 2012.
  3. 1 2 "namahrem." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 12 Kasım 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.