Mahrem

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi.[1][2] Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir.[1] Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen kimselere) nâmahrem denir.[3] Nâmahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.[3]

İslâm'da mahremiyet durumu ikiye ayrılır: sürekli mahremlik ve geçici mahremlik. Mahrem kavramı gündelik kullanımda daha çok birinci grubu kastetmek için kullanılır. Kadınların mahremlerin yanında örtünmeleri ile ilgili -başlarını ve kollarını açabilmek gibi- çeşitli kolaylıklar mevcuttur.[1]

Sürekli mahremiyet

Evlenilmesine hiçbir zaman müsaade edilmeyen kimseler şunlardır:[1]

 • Kanbağı olan akrabalardan torun, evlat, anne, baba, dede, nine, kardeş, teyze, dayı, hala, amca, yeğen
 • Evlilik yoluyla edinilen (sıhrî) akrabalardan kaynana, kayınbaba, eşlerin başkalarından olan çocukları, evlatların eşleri
 • Süt yoluyla edinilen akrabalardan süt anne; süt annenin eşi, annesi, babası, çocukları; kendisinin süt çocukları, süt kardeşleri ile eşinin süt çocukları ve torunları (süt fürû)
 • Daha önce üç kere boşanmış kadınlar

Geçici mahremiyet

Geçici mahrem olan kimseler ile mahremliklerine neden olan durum ortadan kalktığında evlenilebilir. Bu kimseler şunlardır:[1]

 • Bir başkasıyla evli kadınlar[Not 1]
 • Gayrimüslim erkekler
 • Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar (Ehl-i kitap) haricindeki kadınlar[Not 2]
 • Eşin kızkardeşleri
 • Eşin kardeşlerinin çocukları (evlilik bağıyla edinilen yeğenler)
 • Eşin teyze ve halaları

Notlar

 1. İslam'da sadece erkeklerin çok eşliliğine izin verilmiştir.
 2. Yahudi ve Hristiyan kadınlarla (İslam'a geçmeseler bile) evlenmek caizdir. (Mâide, 5)

Kaynakça

 1. Dinî kavramlar Diyanet.gov.tr. Erişim: 12 Kasım 2012.
 2. "mahrem." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 12 Kasım 2012.
 3. "namahrem." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 12 Kasım 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.