Mahelonlar

Mahelonlar (Gürcüce: მახელონები) (Machelônes, Machelonoi; Yunanca: Μαχελῶνες) Fasis Nehri'nin (günümüzde Rioni Nehri, Batı Gürcistan) güney taraflarında yaşamış, Kolhis Krallığındaki topluluklardan biriydi. Onlardan bahseden birkaç farklı Klasik kaynak vardır. Bu topluluk, Plinius'un Ophis Nehri (günümüzde Of, Türkiye'de) ile Prytanis nehirleri arasında yaşadıklarını iddia ettiği Makoronlar olabilir.[1]

MS 1. yüzyıl yazarı Samsatlı Lukianos da Mahelonlar ve yöneticileri hakkında yorum yapmıştır, ama bu yorumların tamamen kurgusal olduğu düşünülmektedir. MS 2. yüzyıl yazarı Batlamyus, Kolhis sınırında bulunan Mechlessos kentinden bahseder, ama önemli bir ekleme yapmaz. Onunla aynı dönemlerde yaşamış bir başka yazar olan Arrianus, birçok benzer etnik kökene sahip topluluğu batıdan doğuya olacak şekilde şöyle listelemiştir: Sanniler, Driller, Mahelonlar, Heniohlar, Zidritler, ve Lazlar (Perip. 1 1.1-2). 3. yüzyıl yazar olan Cassius Dio, yüzyıl önceki bir olayı şöyle anlatmıştır: Mahelonlar ve komşuları Heniohlar, Roma imparatoru Trajan tarafından atanmış "Anchialos" adlı tek bir "kral" tarafından yönetilmiştir.

Mahelonya adındaki devlet, Sasani Pers İmparatorluğu'na bağımlıydı. MS 3. yüzyılın ortalarında I. Şâpûr'un siyasi, askeri ve dini faaliyetlerinin üç farklı dille yazıldığı bir yazıt bulunmaktaydı, buradan anlaşıldığı üzere bağımlı Makhelonya devletinin halkıyla Kolhis'teki Mahelonlar aynı topluluktu.[1]

Mahelonlar, etnik olarak komşuları Makronlar (günümüz Megrellerinin ataları olduğuna inanılan topluluk, Gürcü halkının alt etnik grubu) ile çok benzerdi.

Kaynakça

  1. Edwards, Robert W. (1988), The Vale of Kola: A Final Preliminary Report on the Marchlands of Northeast Turkey, pp. 129-131. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 42.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.