Mahavira

Mahavira, ya da Vardhamāna, Jainizm'deki 24. ve son Tirthankara'dır (öğretici tanrı). Mahavira Bihar, Hindistan'da, MÖ 599 yılında asil bir ailede doğmuştur. 30 yaşında manevi uyanış arayışı ile evini tek etmiş, dünyevi eşyalardan (giyisileri dahil olmak üzere) arınmış ve bir keşiş olmuştur. Bundan sonraki yirmi buçuk yılda Mahavira yoğun bir meditasyon yaparak ve kendini adayarak kevalī (bilge) sıfatına erişmiştir. Bu yılları takip eden 30 yılda ise Güney Asya'yı dolaşarak Jain felsefesini anlatmış ve yaymıştır.


Jainizm
İnanç: JivaAjivaKarma yasasıÇilecilikAnekantavadaMokşa
Ahlâk: AhimsaSatyaAsteyaBrahma-charyaAparigrah
Ayrıca bakınız: MahaviraTirthankara | DigambarShvetambar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.