Mısır'ın on sekizinci hanedanı

18. Hanedan, Antik Mısır'da ikinci ara dönemi sonlandırıp ülkeyi bağımsızlığına ve bütünlüğüne yeniden kavuşturan firavunlar ailesi. 18., 19. ve 20. hanedanların tamamı yeni krallık dönemini oluşturur. Bu dönemde Mısır ekonomik, politik ve askeri olarak çok güçlü olmuştur. Son 4 firavunun tahta varis bırakmadan ölmesi üzerine yerini 19. Hanedana bırakmıştır. Bu dönemin (M.Ö. 1550 - M.Ö. 1292 arası) firavunları şöyle sıralanır:

HoremhebAyTutankhamunSmenkhkareAkhenatenHatshepsutThutmose I
Mısır'ın on sekizinci hanedan firavunları
FiravunHorus adıHükümdarlığı (MÖ)MezarıEşleri
Ahmose INebpehtire1549 - 1524Ahmose-Nefertari
Ahmose-Henuttamehu
Ahmose-Sitkamose
I. AmenhotepDjeserkare1524 - 1503KV39?Ahmose-Meritamon
Thutmose IAkheperkare1503 - 1491KV20, KV38Ahmose
Mutnofret
II. ThutmoseAkheperenre1503 - 1491KV42?Hatshepsut
Isis
HatşepsutMaatkare1491 - 1479KV20
III. ThutmoseMenkheper(en)re1479 - 1424KV34Satiah
Merytre-Hatshepsut
Nebtu
Menhet, Menwi and Merti
II. AmenhotepAkheperure1424 - 1398KV35Tiaa
IV. ThutmoseMenkheperure1398 - 1388KV43Nefertari
Iaret
Mutemwiya
Mitanni kralı I. Artatama'nın kızı
III. AmenhotepNebmaatre1388 - 1348KV22Tiye
Mitannilerden Gilukhipa
Mitannilerden Tadukhipa
Sitamun
Iset
Babil kralı I. Kurigalzu'nun kızı[1]
Babil kralı Kadashman-Enlil'nin kızı.[1]
Arzawa kralı Tarhundaradu'nın kızı [1]
Ammia hükümdarının kızı[1]
AkhenatonNeferkepherure-Waenre1360 - 1343Royal Tomb of AkhenatenNefertiti
Kiya
Mitannilerden Tadukhipa
Enišasi hükümdarı Šatiya'nın kızı [1]
Babil kralı II. Burna-Buriash'nın kızı[1]
SmenkhkareAnkhkheperure1346Meritaten
NeferneferuatenAnkhkheperure-Meriwaenre1346 - 1343
TutankhamunNebkheperure1343 - 1333Tutankhamun'un mezarıAnkhesenamen
Kheperkheprure AyKheperkheperure1333 - 1328KV23Ankhesenamen
Tey
HoremhebDjeserkheperure-Setepenre1328 - 1298Horemheb'in mezarıMutnedjmet
Antik Mısır'da
Firavunların Hanedanları
Hanedan öncesi Mısır
İlk Hanedan Dönemi
Erken Hanedan Dönemi
1. 2.
Eski Krallık
3. 4. 5. 6.
Birinci Ara Dönem
7. 8. 9. 10.
11. (yalnız Thebes)
Orta Krallık
11. (Tüm Mısır)
12. 13. 14.
İkinci Ara Dönem
15. 16. 17.
Yeni Krallık
18. 19. 20.
Son Ara Dönem
21. 22. 23. 24. 26.
Pers Dönemi
27.
Geç Hanedan Dönemi
28. 29. 30. 31.
Yunan Devri
III. Aleksandros Batlamyus hanedanı
Roma Devri
Roma

Kaynakça

  1. Grajetzki, Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary, Golden House Publications, London, 2005, ISBN 978-0954721893
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.