Mıknatıslanma

Mıknatıslanma ya da mıknatıslanma vektörü bir maddenin manyetik durumunu belirten niceliktir. Bu vektörün büyüklüğü, maddenin birim hacminin net manyetik momentine eşittir. Mıknatıslanmanın ve madde içindeki manyetizmanın kaynağı elektronların yörüngedeki hareketleridir. Mıknatıslanma vektörü M harfi ile gösterilir.

Tanım

Mıknatıslanma aşağıdaki eşitlikle tanımlanır:

M mıknatıslanmayı, m manyetik momenti, V hacmi, N ise V hacmindeki manyetik momentlerini sayısını gösterir. N/V, birim hacimdeki manyetik moment sayısı n ile gösterilir. Mıknatıslanmanın birimi (A/m) dir.

Maxwell denklemlerinde mıknatıslanma

Manyetik alanlar, elektrik alanları, yük yoğunluğu ve akım yoğunluğu Maxwell denklemleriyle tanımlanmıştır.

B, H ve M arasındaki ilişki

Bir maddedeki toplam manyetik alan B, çevre akımlarından oluşan H manyetik alan şiddetiyle, maddenin iç dinamiklerinden kaynaklanan M mıknatıslanmasının vektörel toplamına eşittir. Yani,

M ve H arasında da bir ilişki vardır. Diyamanyetik ve paramanyetik maddeler için bu iki nicelik doğru orantılıdır.

χm manyetik duygunluk denilen boyutsuz bir çarpandır.

Ferromanyetik maddelerde ise manyetik kesiklikten dolayı M ile H arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.