Mütareke

Mütareke ya da ateşkes antlaşması, savaşlarda çatışmaları sona erdiren silah bırakma, nihai ateşkes antlaşmasıdır. Mütareke metnine "mütarekename" denir. Mütarekename imzasından sonra başta toprak talepleri olmak üzere meselelerin çözüme kavuşturulduğu veya karara bağlandığı barış antlaşması imzalanır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.