Müsteşar

Müsteşar, bir bakanlıkta bakandan sonra en yüksek rütbeli kamu yöneticisidir. Arapça'da kelime anlamı "kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse." demektir ve görevin adı da buradan gelmektedir. Örneğin Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşarı.

Müsteşar, bakandan sonra gelen en yetkili kişidir. Devlet memurudur. Bakan olmadığı zamanlarda karar verme yetkisi vardır. Müsteşarlık için üniversitelerin siyâset bilimi ve/veya kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezuniyet şartı yoktur. Örneğin; çevre ve şehircilik bakanlığı müsteşarı bir inşaat mühendisi olabilir.

9 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Temmuz 2018 ve 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 47 maddesinden 43 tanesi tamamen kaldırılmış bu bağlamda müsteşarlık makamı kaldırılmıştır. Müsteşarlık yerine Bakan Yardımcılığı getirilmiştir.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.