Müslümanların Ermenistan'ı fethi

Müslümanların Ermenistan'ı fethi, MS 632'de Muhammed Peygamber'in ölümününden sonra Müslüman fethinin bir parçasıdır.

Müslümanların Ermenistan'ı fethi
İslam'ın yayılışı

Halid bin Velid'in 638 yılında Ermenistan'ı fethinde izlediği rotayı gösteren harita.
Bölge
Ermenistan
Sonuç İslam zaferi
Taraflar
Râşidîn Halifeliği
Komutanlar ve liderler
Halid bin Velid

MS 645 yılında Ermenistan'ın Pers bölümü Râşidîn Halifeliği'nin eline geçti. Ermenistan'ın Bizans bölümü zaten 638–639'da fethedilmişti.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.