Mülkiyet hırsızlıktır!

Mülkiyet hırsızlıktır! (Fransızca: La propriété, c'est le vol !), Fransız düşünür Pierre-Joseph Proudhon'un "Mülkiyet nedir?" (Fransızca: Qu'est-ce que la propriété? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement) adlı eserinde verdiği mülkiyet tanımı ve bir anarşist sloganı.

Şayet "kölelik nedir?" sorunda cevap vermem gerekseydi ve tek kelimeyle, kölelik cinayettir deseydim, ne kastettiğim derhal anlaşılırdı. Bir insandan düşünme yetisini,iradesini, şahsiyetini almak kudretinin hayat memat meselesi olduğunu ve bir insanı köleleştirmenin onu öldürmek olduğunu göstermek için uzun söze hacet olmayacaktı. Öyleyse niçin "mülkiyet nedir?" sorusuna, anlaşılacağımdan emin olarak, hırsızlıktır diye cevap veremiyorum; ne de olsa ikinci soru ilkinin şekil değiştirmiş halinden ibaret değil mi? -Pierre-Joseph Proudhon[1]

Benzer ifadeler

Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip “bu bana aittir” diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun gerçek kurucusu oldu. Bu sınır kazıkların söküp atacak ya da hendeği dolduracak, meyvelerin herkese ait olduğunu, toprağın ise kimsenin olmadığını haykıracak olan adam, insan türünü nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden, nice yoksulluklardan ve nice korkunç olaylardan esirgemiş olurdu.-Jean-Jacques Rousseau[2]

Eleştiriler

Ne atomlar, ne ruhlar hiçbiri iç içe geçmez. İşte bu yüzden herhangi bir şey, bir ötekine sahip olamaz. İster gerçeklik söz konusu olsun ister bir mendil- hiçbir şey sahiplenilemez. Mülkiyet hırsızlık değil, bir hiçtir. -Fernando Pessoa[3]

Kaynakça

  1. Pierre-Joseph Proudhon, Mülkiyet Nedir ?(Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çeviren:Devrim Çetinkasap)
  2. Jean Jacques Rousseau,Toplum Sözleşmesi(Say Yayınları,çeviren:Rasih Nuri İleri)
  3. Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı (Can Yayınları, çeviren: Saadet Özen)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.