Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi)[1] Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773[1] yılında III. Mustafa zamanında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve de tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılmış teknik okuldur. Okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. Bir okul matbaası kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır.

İTÜ'nün geçmişten bugüne aldığı adlar

1774 yılında vefat eden III. Mustafa'nın son ve en önemli icraatlarından biri olan ve bir tersane gözü içerisinde “Hendese Odası” adıyla bir sınıf olarak açılan okul; 1782 yılında Padişah I. Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Lisesi, bu kurumun içinden ayrılarak eğitime devam etmiştir.

Kaynakça

  1. Tarihçe, http://www.itu.edu.tr/?itu-hakkinda/tarihce 25 Mayıs 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Dış bağlantılar

Aynı zamanda Batılı anlamda Türk Resim Sanatının başlangıcı sayılan "Asker Ressamlar Kuşağı" nın ilk eğitim aldığı kurumdur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.