Müfettiş

Müfettiş, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel kurumlarda, çalışanlar üzerinde denetim ve sorgulama yetkisine sahip olan meslek mensubu. Özel eğitim görmüş, denetim yapma ve rapor düzenlemekle görevli kişilerdir. Kamu kuruluşlarında teftiş kurullarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Belirli bir hizmet süresinden sonra başmüfettişlik unvanı da alabilmektedirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.