Lullubiler

Bu madde Lullubi adlı bir kavim hakkındadır. Devlet hakkında Lullubi Devleti maddesine bakınız.

Naram-Sin, Lullubi cesetlerine basıp tanri katı veya tahtına çıkarken. Louvre Müzesi
Lullubiler'i boyundurluk altına alan Büyük Sargon.

Lullubiler veya Lulular MÖ 3. milenyumda yazılı kaynaklara geçmiş İran'da kalan Zagros dağlarında yaşayan eski bir kavim.[1][2]Şehrizor mıntıkasında günümüz Halepçe köyü merkezli bir krallık kurdular. Lullubiler, komşuları Gutiler gibi Akkad İmparatorluğunun boyundurluk altındaydı. Büyük Sargon'un torunu olan Naram-Sin, Lullubi'yi ele geçirildikten sonra bu zaferi kaya kabartması olarak ölümsüzleştirdi. Asur ve Babil kaynaklarına göre Lullubiler için kullanılan bölge Zamua bölgesiydi. Bu bölge sadece Lullubiler'in değil aynı zamanda Gutiler ve Subartular içinde anlamlıydı.Gerek Sümerliler gerekse Akkad, Babil ve Asurlular yazıtlarında Guti, Lullubi ve Subartu isimlerini kullanırken en az iki tanesini beraber kullanırlardı.[3]

Kaynakça

  1. Thomas Bois, The Kurds, 159 pp., 1966. (see p.10)
  2. F. HENNERBICHLER, The Origin of the Kurds Georgia-born linguist and historian Nikolaĭ Yakovlevich Marr (1864-1934), and Ephraim Avigdor Speiser (1902-1965), Galicia-born Orientalist, and long-time Chairman of the De- partment of Oriental Studies (1947-1965) at the University of Pennsylvania, USA. Both explained Kurds as descendants of the Guti (and Lulubi)
  3. Egon van Eickstedt, (Türkler, Kürtler ve İranlılar. sayfa 59)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.