Lukka Ülkesi

Lukka Toprakları veya Diyarı’ndan MÖ Hitit yazıtlarında sıklıkla bahsedilmiştir. Anadolu’nun güneybatı bölgesinde bir bölge olarak belirtilmiştir. Lukka Toprakları hiçbir zaman Hitit kontrolü altına dahil edilememiştir ve Hititler tarafından düşman olarak görülmüşlerdir.

Lukka’nın genel olarak klasik Likya ile aynı kökten geldiği kabul edilmiştir. Lukka Topraklarının genişliği ile ilgili önerilerde maksimalist ve minimalist hipotezler arasında bir karşıtlık vardır. Maksimalist hipotez Tunç Çağı metinlerinde Lukka’nın varlığını tartışmaya açan Trevor Bryce tarafından öne sürülmüştür:

"Bu yazıtlardan Lukka veya Lukka Toprakları’nın Pamfilya’nın batı ucundan Likaonya, Pisidya ve Likya’ya kadar uzandığı sonucunu çıkarabiliriz."

Minimalist hipotez ise metinsel kanıtların analizine dayanarak sonuca varan Ilya Yakubovich tarafından öne sürülmüştür :

"Klasik Likya’da Tunç Çağı Lukka yerleşiminin varlığı için oldukça olumlu filolojik görüşleri olduğunu ancak bunun Küçük Asya veya onun ötesinde başka bir yerde olmadığını söylemişlerdir. "

Mısırlı firavun II. Ramses’e karşı yapılan ünlü Kadeş Savaşı’nda (MÖ. 1274) Lukka askerleri Hititlerin yanında yer almışlardır. Bir yüzyıl sonra Lukka Hititlere düşman olmuştur. Hitit kralı II. Suppiluliuma Lukka’yı yenilgiye uğratmayı denemiştir ancak başaramamıştır. Lukka Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüne katkıda bulunmuştur.

Lukka ayrıca antik Mısır metinlerinden de bilinmektedir. MÖ 12. yüzyılda Doğu Akdeniz’i ve Mısır’ı istila eden Deniz İnsanları’nı oluşturan kabilelerden biridir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.