Lisimahos

Lisimahos (Yunanca: Λυσίμαχος, MÖ 360 - MÖ 281) 306'da Trakya, Anadolu ve Makedonya'da hüküm sürmeye başlayan Lysimakhos, Büyük İskender'in valilerinden Makedonyalı bir yöneticiydi. Diadohlar mücadelesinde ön plana çıktı. İpsos Savaşı'nda etkindi.

Lysimakhos adına basılan madeni para. Paranın üstündeki yazı: "Kral Lysimakhos parası".

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.