Ligand

Ligand aşağıdaki anlamları taşıyabilir:

  • Ligand (kimya), koordine kovalent bağ aracılığıyla bir veya daha çok elektronunu bir veya daha çok merkez atom veya iyona veren, atom, iyon veya fonksiyonel grup.
  • Ligand (biyokimya), reseptörlere bağlanan hücre dışında bir bileşik.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.