Liberter

Liberter, anti otoriter, kurumlardan kaynaklanan herhangi bir kısıtlamanın reddine dayalı mutlak özgürlük savunucusu kişiler, akımlar, hareketler, yapılar, organizasyonlar vb. anlamına gelir.[1].

Etimoloji

Devrimci anarşist Joseph Déjacque Le Libertaire, Journal du Mouvement Social dergisini 1858 ile 1861 arasında New York’ta çıkardı; “liberter komünizm” teriminin kullanımı ise Fransız anarşist kongresinin bunu benimsediği Kasım 1880′e kadar gitmektedir.[2] “Liberter” teriminin kullanımı, anarşizm karşıtı yasaları delmek ve halkın aklındaki “anarşi” kelimesinin olumsuz çağrışımından sakınmak üzere Fransa’da kullanılmaya başlandığı 1890′lardan sonra daha da popüler hale geldi.

Kaynakça

  1. Sébastien Faure, Encyclopédie anarchiste, Paris, La Librairie Internationale
  2. Max Nettlau, Anarşizmin Kısa Tarihi, s. 75 ve s. 145
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.