Liberal Demokrat Parti (Türkiye)

Liberal Demokrat Parti (kısaca LDP), 26 Temmuz 1994 tarihinde Besim Tibuk liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir.[9] Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "LDP", simgesi yunustur. Genel Başkanı ise Gültekin Tırpancı'dır.[10]

Liberal Demokrat Parti
Kısaltma LDP [1]
Genel başkan Gültekin Tırpancı
Genel sekreter Fırat Yeşilçay
Kurucu Besim Tibuk
Slogan(ları) Özgürlüğümü seviyorum!
Kuruluş tarihi 26 Temmuz 1994) (1994-07-26)
Merkez Kızılay, Ankara
Üyelik  (2021) 5.227 (12.01.2021 tarihi itibarıyla) [2]
İdeoloji Klasik liberalizm[3]
Liberal demokrasi[4]
İlericilik[5][6][7]
Siyasi pozisyon Merkez[8]
Resmî renkleri          Mavi, beyaz
TBMM
0 / 600
Belediye Başkanlığı
0 / 2.903
İl Genel Meclisleri
0 / 3.281
Belediye Meclisleri
0 / 32.392
İnternet sitesi

Sivil özgürlükleri ve serbest piyasayı destekleyen klasik liberal görüşte bir partidir.[11][12] Bazı güncel politik görüşleri arasında devlet harcamaları ile vergi sayısının azaltılması ve vergi oranlarının düşürülmesi, devlet bürokrasisinin azaltılması, zorunlu Genel Sağlık Sigortasının kaldırılarak gönüllü özel sağlık sigortası sistemine geçiş, zorunlu askerliğin sonlandırılması ve profesyonel askerliğe geçiş yapilması bulunmaktadır.[13]

Partinin 2021 yılının Ocak ayında yayınlanan verilere göre üye sayısı 5.227'dir. Parti, resmî Twitter hesaplarında alışılmışın dışında mizahi bir dil kullanmaktadır.

Önceleri gençlik kolları bulunan parti[14][15], yönetimde yaş ve cinsiyet ayrımı yapmama ilkeleri nedeniyle sonraki yıllarda partide gençlik kolları ve kadın kolları bulunmadığını açıklamıştır.[16][17] Ancak "Genç Yunuslar" adındaki gençlik grubu, partiyi destekleyen gençler tarafından resmî bir kuruluş olmasa bile varlığını sürdürmektedir.

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Beyhan görevdeyken marihuananın yasallaştırılması gerektiğini savunmuştur. Bu sayede Türkiye'de marihuananın yasallaştırılması gerektiğini söyleyen ilk parti olmuştur.[18]

Tarihçe

Parti, Besim Tibuk başkanlığında, ilk olarak Liberal Parti adıyla kurulmuştur. Partinin kurucusu Besim Tibuk, 25 Kasım 2002'de istifa etmiştir. İstifasından sonra yerine Emin Şirin seçilmiş ancak parti ile olan görüş ayrılıkları sebebiyle kısa zamanda ayrılmıştır.

Parti medyada kendisine yer ayrılmadığı gerekçesiyle 2010 yılında LDP TV adlı İnternet medya televizyonu kurarak video ve görsel propaganda işlemlerini kurdukları bu internet sitesi aracılığıyla sürdürmektedir.[19]

2012 yılının başlarında tanıtım etkinlikleri hızlanmıştır. Eski Genel Başkan Cem Toker sıklıkla üniversiteleri ziyaret etmekte ve çeşitli konferanslar vermektedir. LDP, ayrıca halka kendini anlatabilmek ve halkın sorunlarını dinlemek için Halk Toplantıları düzenlemektedir. Liberal Demokrat Parti, 14 Temmuz gününü Vergiden Kurtuluş Günü olarak kutlamaktadır.[20]

29 Ocak 2017'de yapılan 8. Olağan Kongre'de Cem Toker, 20 Haziran 2005'ten beri yürüttüğü Genel Başkanlık görevini Gültekin Tırpancı'ya devretmiştir.[21]

2015 yılında Genel Başkan Cem Toker'e parti sembolünün neden yunus olduğunun sorulması üzerine, "Parti kurulurken logosu, toplumun farklı renklerini bir arada barındırdığı mesajını vermek için renkli kuyruğu olan bir tavus kuşu olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra bu renklerin ABD'de LGBT sembolü olduğu fark edilince yeni bir logo arayışına girildi. Yapılan çalışmada yunus balığının; zeki, sempatik, sevecen ve denizde kaybolanlara yolunu gösterdiği mesajını verdiği için partinin logosu olarak belirlendi." şeklinde yanıtladı.

Bazı politikaları

Başkanlık Sistemi

Parlamenter sistemin Türkiye'ye siyasi istikrarsızlık getirdiğini savunarak ABD tipi tam kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık sistemini savunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini de kuvvetler ayrılığına uymadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştır. 2017 Anayasa değişikliği referandumunda da "Hayır" oyunu desteklemiştir.[22][23]

RTÜK

RTÜK yerine, basına bakan mahkemeler veya benzeri ihtisas mahkemeleri kurularak yapılan şikâyetlerin hızla sonuçlandırılmasına gidilecektir. Örneğin, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bir şikayet üzerine ilgili kaset derhal bilirkişiler tarafından incelenecek ve bir hafta gibi bir süre içinde konuya bakmakla ilgili mahkeme kararını verecektir. Davaya ilişkin tüm masraflar kaybeden tarafa yüklenecektir.

Kobiler

LDP'nin ekonomi, dolayısı ile KOBİ'ler açısından en önemli projesi vergi reformudur. LDP iktidarında şu anda bütün işletmelerin belini büken yüzlerce farklı vergi, harç ve fon kaldırılacak, sadece üç çeşit vergi tahsis edilecektir. Sadece 5 kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerden alınacak gelir vergisi, KDV aksine sadece son tüketiciden tahsil edilecek tüketim vergisi ve belediye masraflarını finanse edecek olan emlâk vergisi.

Gelir vergisinde tavan %10 olmakla beraber bazı kilit sektörler tamamen vergi muafiyeti kazanacaklardır. Bu sektörler finans, ulaşım, medya, kültür ve sanat, eğitim ve sağlık sektörleridir. Tüketim vergisi illerin zenginliklerine göre farklı oranlarda olacak, il bazında yapılacak düzenlemelerle zengin iller nispeten daha yüksek (ki bu oran %18’i geçmeyecektir) fakir iller ise nispeten daha az tüketim vergisi oranlarına sahip olacaklardır. Emlak vergileri de illerin gelişmişliklerine göre, dolayısı ile belediyelerin maddi ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir.

LDP, DPT gibi devlet kurumları kapatılmasını desteklemektedir ve KOBİ'lerin izin, ruhsat ve imza peşinde koşması sonlandırılacaktır. Şirket kurma ve kapama işlemleri basitleştirilecek, Merkez Bankası payı adı altında kesilen harçlar dâhil bütün vergi ve harçlar kaldırılacaktır. LDP, sanayi ve ticaret odalarına mecburi üyeliğin kaldırılmasını desteklemektedir.

Profesyonel ordu

Liberal Demokrat Parti "profesyonel ordu"yu savunmaktadır. Oluşturulması gereken profesyonel orduda askerlik mesleğini seçmek isteyen, bu işe istekli kişiler yer alacaktır.

Düşük vergi

LDP, iktidarı döneminde sadece üç çeşit vergi olacağını duyurmaktadır. Bunlar; emlak vergisi, gelir vergisi ve tüketim vergisidir. Emlak vergisi sadece belediyelerin giderlerini karşılayacak ve illere göre farklı oranlarda olacaktır. Belediye hizmetleri bir şehre değerini veren en önemli faktörlerden biri olacağından, yaratılan değer yine vergi verenlere geri dönecektir.

Gelir vergisini sadece kurumlar ödeyecek ve oran %10'u geçmeyecektir. Bu vergiden 5 kişiye kadar işçi çalıştıran küçük esnaf, finans (bankalar, borsa aracı kurumları, sigorta şirketleri, vs), ulaşım (Otobüs işletmeleri, havayolları, mal taşıma şirketleri vs), kültür ve sanat (Plastik sanatlar, sinema. tiyatro, vs), medya (Televizyonlar, gazeteler, radyo, internet, vs), sağlık (hastahaneler, klinikler, vs) ve eğitim (tüm okullar, kurslar, vs) sektörleri muaf tutulacaktır.

Tüketim vergisi ise KDV'den farklı olarak, ürün ve hizmet her el değiştirdiğinde değil, sadece son tüketiciye satıldığında tahsil edilecektir. Tüketim vergisi oranları illerin gelişmişliklerine göre farklılık gösterecektir.

Hukukun üstünlüğü

Liberal Demokrat Parti'nin anlayışına göre devletin asli görevi, bireyin mal ve can güvenliğini sağlamaktır; hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede devlet, temel birey haklarını korumak dışında keyfi kurallar, uygulamalar ve yasaklar getiremez. Parti, en temel haklarını kullanan ve cezalandırılan kişilerin cezaevlerinden çıkarılacağını ve ellerinden alınan hakları iade edeceğini söylemektedir.

Kılık kıyafet özgürlüğü

Parti, politik veya dini gerekçelerle bireylere yönelik kıyafet kısıtlamalarına karşıdır. Kişiler siyasi amaçla bir kıyafet giyiyorlarsa bunun fikir ve ifade özgürlüğünün, dini inançları gereği bir kıyafet giyiyorlarsa bunun din ve vicdan özgürlüğünün dahilinde olduğunu kabul eder ve devletin bu özgürlükleri kısıtlama yetkisine sahip olmadığını savunur.[24]

Kadın hakları

Parti, kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı cezaların artırılması ve kadın haklarına yönelik eğitim veren sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışların vergiden muaf tutulmasını desteklemektedir.

LGBT hakları

LGBT hakları bireysel özgürlükler kapsamına girdiğinden dolayı Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans bireylere yönelik ayrımcılık uygulanamayacağını belirten parti, LGBT haklarına yönelik eğitim veren sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışların vergiden muaf tutulması ve LGBT bireylere yönelik şiddet olaylarına karşı cezaların artırılmasını savunmaktadır.

Seçimler

Genel seçimler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Seçim Genel Başkan Oy Oran ± Sandalye
1999Besim Tibuk127.174%0,41
0 / 550
2002Besim Tibuk89.177%0,28 0,13
0 / 550
2007Cem Toker36.717%0,10 0,18
0 / 550
2011Cem Toker15.599%0,04 0,06
0 / 550
2015 HaziranCem Toker26.500%0,06 0,02
0 / 550
2015 KasımCem Toker26.816%0,06 0
0 / 550

Yerel seçimler

LDP, yerel seçimler tarihindeki ilk belediye başkanlığını 2014 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinin Konakkuran beldesinde kazanmıştır. Seçimi kazanan Bülent Ateş, liberal ideolojiye inanmadığını ve sadece amblemi hatırda kalıcı bir parti olduğu için LDP'den aday olduğunu belirterek daha sonra 5 meclis üyesiyle birlikte Demokratik Bölgeler Partisine geçmiştir.[25][26]

12 Meclis üyeliğinden 5'i Bülent Ateş ile birlikte Demokratik Bölgeler Partisine geçtikten sonra, Ağrı Patnos'ta bir meclis üyesi de Adalet ve Kalkınma Partisine geçti.[27]

Seçim Genel Başkan İl Genel Meclisi Belediye
Oy %
1999Besim Tibuk30.314%0,100
2009Cem Toker2.285%0,010
2014Cem Toker10.162%0,101

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Liberal Demokrat Partinin resmi duruşunu yansıtmak için Başkanlık Divanı'nda İhsanoğlu'nu destekleme kararı alınmış, aday belirleme süreci çoğulcu olmadığı için üyeleri ve seçmenine hür iradeleriyle istedikleri kişiye oy vermeleri çağrısında bulunmuştur.[28]

Kaynakça

 1. Liberal Demokrat Parti tüzüğü; Birinci Kısım - Genel Esaslar 12 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Liberal Demokrat Parti resmî web sitesi. URL Erişim Tarihi: 27 Ocak 2009.
 2. https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1153
 3. http://www.ldp.org/parti-programi/
 4. http://www.ldp.org/liberal-demokrasi/
 5. http://www.ldp.org/sosyal-yasam/
 6. http://www.ldp.org/komsularla-iliskiler/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=dDs_wfzZr30
 8. http://www.ldp.org/parti-tuzugu/
 9. "Besim Tibuk | Liberal Demokrat Parti". 21 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2020.
 10. "Genel Başkan | Liberal Demokrat Parti". 19 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2020.
 11. "LDP Kuruluş Basında Çıkan Haberler". 24 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2015.
 12. "LİBERAL DEMOKRAT PARTİ". 8 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2015.
 13. "Parti Tüzüğü | Liberal Demokrat Parti". 21 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2020.
 14. "LDP, kına gönderdi". www.hurriyet.com.tr. 25 Aralık 2000. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2020.
 15. "2002-01-17 Ldp'den Protesto". www.ab.gov.tr. 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2020.
 16. "LDP: Hükümet tutarsız". www.cumhuriyet.com.tr. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2020.
 17. "liberaldp". Twitter. 9 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından (Twit) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2020.
 18. Bonzaiden kurtuluşun yolu marihuanayı yasallaştırmaktır!, birgun.net, 22 Mayıs 2015.
 19. http://tv.ldp.org.tr/
 20. "14 Temmuz Vergiden Kurtuluş Günü Kutlu Olsun! | Liberal Demokrat Parti". 20 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2020.
 21. "Liberal Demokrat Parti Başkanı Cem Toker görevini bıraktı". 29 Ocak 2017. Erişim tarihi: 31 Ocak 2017.
 22. "LDP - Başkanlık Sistemi". ldp.org. 21 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 23. "LDP Referandumda Kesinlikle Hayır Kararı". ldp.org. 18 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 24. "Kıyafet Kısıtlamaları". ldp.org.
 25. "LDP 20 yıl sonra kazandığı ilk belediyeyi nasıl DBP'ye kaptırdı?". 23 Mart 2015. Erişim tarihi: 6 Şubat 2016.
 26. "MALAZGİRT'TE BAĞLI KONAKKURAN BELDE BELEDİYE BAŞKANI DBP'YE GEÇTİ". 1 Ocak 2016. Erişim tarihi: 15 Haziran 2016.
 27. "LDP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti". 23 Mart 2016. Erişim tarihi: 15 Haziran 2016.
 28. LDP İhsanoğlu’nu Destekleyecek

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.