Leskofçalı Galip

Leskofçalı Galip (d. 1828, Leskofça – ö. 12 Aralık 1867, İstanbul ), 19. yüzyıl divan şairi.[1][2]

Leskofçalı Galip
Doğum 1829
Leskofça
Ölüm 1867
İstanbul
Meslek Şair
Önemli eser Rûh-ı Sâniî
Divan
Akrabalar İsmail Paşa (baba)

Divan şiirinin son temsilcilerinden olan şair, Namık Kemal'in hayranlığını kazanan şiirleri ile tanınır. Tanzimat'la birlikte getirilen yeni şiir anlayışına karşı gelip klasik divan şiiri estetigine uygun eserler vermek isteyen şairler tarafından kurulan Encümen-i Şuara Topluluğu onun sanatı ve kişiliği çevresinde oluşmuştur.[1][2]

Yaşamı

1828 yılında Leskofça'da (Bugünkü Sırbistan’ın Leskovac şehri) dünyaya geldi. Asıl adı Mustafa Galip'tir. Babası, Üsküp valisi İsmail Paşa, annesi Nişli Hafız Paşazade Mahmud Paşa'nın kızı Tûti Hanım'dır.[1]

Çocukluğu babasının sürgün olduğu Afyon ve sürgünden sonra geri döndüğü İstanbul'da geçti. 1850-1852 senesinde Bosna Valisi Veliyyüddin Paşanın divan katipliğine atandı. Bir sene sonra Bosna vilayetine bağlı Banyaluka Kaymakamlığına getirildi. "Tuna" gazetesinde muharrirlik yaptı. 1853'te görevinden ayrılarak İstanbul'a geldi.[1][2]

Kırım Savaşı’nın başlaması üzerine Ordu-yu Hümayun Bahriyye Kitabetine atanarak Kırım'a gitti.

1856 senesinde Hakkâri ve Van valisi olan babası İsmail Paşa'nın yanında Divan Katibi olarak görev yaptı. Bu sırada özel öğretmenlerden ders alarak Arapça ve Farsça öğrendi. Bir süre sonra İstanbul'daki eski işine döndü. Namık Kemal ve İbrahim Halet gibi şahsiyetlerle tanıştı.[1][2]

Bundan sonraki görevleri "Emtia Gümrüğü Tahrirat Başkatipliği", "Gümrük Tahrirat Müdürlüğü", Tuna ve Halep vilayetlerinde başkatiplik ve mektupçuluktur. Tuna vilayetinde Mithat Paşa’nın emrinde görev yaparken Tuna Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. Bu gazetede yayımladığı yazılarla tanındı. 1865'te görevden istifa edip ayrılıp İstanbul'a döndü. Bunu takiben hemen Girit'e gitti.[1][2]

1866'da Girit'ten İstanbul'a döndü ve kısa bir müddet sonra, 1867 yılında henüz 39 yaşında iken İstanbul'da hayatını kaybetti.

Eserleri

  • Ruh-i Sana : bu ilk divanidir. 26-27 yaşında iken hazırladığı bu divanın içeriğinden bulunan şiirlerinden çoğu Van'da yaşamakta iken evinde çıkan bir yangın sonunda yanıp kayboldu ve geriye 3 gazel e bir muhammes kaldı.
  • Divan: Orta hacimde klasik divan şiiri estetik kurallarına göre hazırlanmış şiirler. Sanatçı, bunlar için Fehim- Kadim ve Naili'inin izinden gitmiştir. İbnülemin Mahmut Kemal İnal tarafından 1917 yılında yayınlanmıştır.

Değerlendirme

Osmanlılar Ansiklopesdisi biyografiler eserinde şöyle değerlendirilmektedir:[2]

Galip asabi mizaçlı, işrete düşkün, etrafında saygı uyandıran bir kişiliğe sahipti.

Kaynakça

  1. Özgül, Metin Kayahan (1987). Leskofçalı Galip. Türk Büyükleri Dizisi: 58. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. 1. ISBN 975-17-0068-X.
  2. Yayın Kurulu (1999) "Galib (Leskofçalı)" Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlilar Ansiklopedisi Cilt:1 sayfa:472, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-08-0071-0

Dış kaynaklar

  • Yayın Kurulu (1999) "Galib (Leskofçalı)" Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlilar Ansiklopedisi Cilt:1 sayfa:472, İstanbul: Yapi Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-08-0071-0

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.