Leka Dukagin

Leka Dukagin (Lekë Dukagjin, Lek Dukakin; d. 1410, Velekincë-Gilan; ö. 1481 Raguza)

İskender Bey'in (Cerc Kastrioti) tarafında Osmanlılara karşı savaşan bir Arnavut lideri. Kastioti'nin ölümünün ardından Arnavut direnişinin lideri olmuş ve Osmanlılarca fetholunan Arnavutluk'ta direnişi yönetmiştir. Ortaçağ'daki Kuzey Arnavutluk'taki töre ve adetleri kapsayan Leka Dukagin Kanunu onun adıyla anılır.

“Lekë” ismi Arnavut dilinde Aleksander / İskender isminin kısaltılmış şeklidir.

Dukagjini, doğum yeri konusunda kesin bilgi yoktur. Bugün Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki Ulpiana'da veya Arnavutluk'taki Puka kasabasında doğduğu düşünülür. Boyunun toprakları İşkodra'dan Leş'e ve Kosova'ya kadar uzanır. 1446'da ölen babası Pal (Paul) Dukagin'in yerine geçer.

İskender Bey'in yanında Lezha Ligi'nin önderlerindendir. İskender Bey'in ölümünden sonra Osmanlılar'a karşı direnişi birkaç yıl daha sürdürür. Ölümünden sonra Arnavut Ligası yıkılır ve Osmanlılar bugün Arnavutluk'un bulunduğu bölgeyi ele geçirirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.