Lejyon I Macriana liberatrix

Lejyon I Macriana liberatrix ("Macer'in özgürleştiricileri"), 68 yılında Vali Lucius Clodius Macer tarafından Afrika'dan toplanan Roma lejyonu.

Lejyonun toplanma amacı Lejyon III Augusta ile birlikte İmparator Nero'ya karşı ayaklanmış olan Hispania Tarraconensis valisi Galba'ya destek vermektir. Bu esnada Nero intihar etmiş ve yerine Galba geçmiştir. Ancak Macer'e güvenmeyen İmparator, kendisine karşı isyan edeceği korkusuyla Macer'i 69 yılındaki Dört İmparator Yılında öldürmüştür. Macer'in ölümünün ardından I Macriana liberatrix lejyonu dağıtılmıştır. Lejyonun arması bilinmemektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.