Leş Birliği

Arnavut Birliği ya da Leş Ligası, 1444'te Arnavut ve Karadağ prensliklerinin Osmanlılar'a karşı oluşturdukları askeri savunma ve siyasi birliği. Birliğin kurucusu Arnavut Kruya Prensi Cerc Kastrioti (İskender Bey) idi. Birlik Venedik Cumhuriyeti tarafından da desteklendi.

League of Lezhë
Lidhja Shqiptare e Lezhës
Leş Birliği
1444-1479
İskender Beyin aile arması
Arnavut Ligası
Başkent Leş
Yaygın diller Arnavutça
Hükûmet Konfederasyon
Devlet başkanları  
 1444-1468
İskender Bey
 1468-1479
Leka Dukagin
Yasama organı Assembly of Noblemen
Tarihçe  
 Kuruluşu
1444
 Dağılışı
1479
Öncüller
Ardıllar
Muzaka
Kastrioti Prensliği
Dukagjini Prensliği
Arnavutluk Prensliği
Arianiti Devleti
Osmanlı Arnavutluğu

Mart 1444'te İskender Bey o zaman Venedik hakimiyetindeki liman şehri Leş (Alessio)'da bölgenin en önemli prenslikleri olan Thopia, Muzaka, Ballsha ve Crnojevic aileleriyle bu biliği kurdu. Daha ufak diğer Kuzey Arnavut aşiretleri de bu birliğe katıldılar. Osmanlılar'a karşı mücadele için kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bıraktılar. İskender Bey birliğin komutanlığına seçildi. Alınan siyasi kararlarda bütün birlik üyelerinin kabul etmesi şartı vardı.

Savaş süreci

1444'te İskender Bey Osmanlı ordusunu Torviol Ovası'nda yenmeyi başardı. Bundan sonraki iki yılda da Arnavut Birliği Osmanlılara karşı savaşlar kazandı. 1450'de Kruya'yı kuşatan Osmanlı birlikleri kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar. 1451'de İskender Bey Napoli Krallığı ile bir ittifak kurdu. 1452'de Osmanlı ordusu Mokrica ve Meçadi'de Arnavut Birliği'ne yenildi. 1453'teki İstanbul'un fethi üzerine Arnavutlar Napoli, Venedik, Papalık ve Macaristan Kralları'ndan maddi yardım almaya başladılar. 1462'ye kadar Arnavutlar her yıl Osmanlı ordusunu püskürtüyor, ama ertesi yıl Osmanlılar tekrar aynı güçle tekrar geliyorlardı. 1460 ve 1463'te yapılan ateşkesler dışında Arnavut-Osmanlı savaşı hiç durmadan sürdü. 1462'de İskender Bey önemli bir şehir olan Ohrid'i almayı başardı.

İskender Bey

1466'da Kruya'nın ikinci kuşatması da Arnavut Birliği'nce engellendi. Fakat aynı yıl Osmanlılar Shkumbin Vadisi'nde Elbasan Kalesi'ni kurmayı ve ilk kez Arnavutluk'ta kalıcı olmayı başardılar. 1467'de Kruya'nın üçüncü kuşatması da Arnavut Birliği'nce engellendi.

1468'e kadar İskender Bey'in 10.000 kişilik ordusu Osmanlı Orduları'nın sürekli saldırılarını başarıyla engellemeyi başardı.

Arnavut savunması Osmanlı genişlemesinin İtalya ve Batı Avrupa'ya sıçramasını engelledi.

1468'de İskender Bey'in ölümüyle Leş Liga'sı zayıflamaya başladı. Venedik'in yardımıyla Kuzey Arnavutlar Osmanlılar'la mücadele etmeyi sürdürdüler, ancak Venedik yönetimindeki İşkodra 1479'da Osmanlılarca fetholunca Arnavut direnişi bitmese de zayıfladı. Bundan sonra Arnavutluk Osmanlı hakimiyetine girdi.

Arnavut Leş Birliği'nin üyeleri olan prensler

Kaynakça

  • Elsie, Robert: Historical Dictionary of Albania (European Historical Dictionaries 42). Lanham 2004. ISBN 0-8108-4872-4
  • Marinus Barletius: Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis. Romae 1510.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.