Laplasyen

Laplasyen , skaler bir alanının gradyanı alınarak elde edilen vektörün diverjansıdır. Fizikteki birçok diferansiyel denklem laplasyen içerir.

Kartezyen koordinat sisteminde

Küresel koordinat sisteminde

Silindirik koordinat sisteminde

Tansör gösterimi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.