Laomedon

Laomedon (Λαομέδων), Yunan mitolojisinde Truva kralıdır. İlos'un oğlu, Priamos'un babasıdır. Laomedon İlyada'da yer almaz ama kentin geçmişinde dönek, korkak, ikiyüzlü bir kral olarak önemli bir yer tutar.

Laomedon ve Nestor'un kavgası. Histoire ancienne jusqu'à César'dan minyatür, ikinci redaksiyon (folio 35v).

Aile

Laomedon, Dardanos'un torunu, İlos'un oğludur. Çocukları ise Priamos, Lampus, Hicetaon, Clytius, Hesione, Cilla, Astyoche, Proclia, Aethilla, Medesicaste ve Clytodora'dır. Hektor ve Paris'in büyükbabasıdır.

Mitoloji

Zeus, Laomedon'un büyükbabası Tros'a Ganymede'i kaçırmak için tazminat olarak büyülü atlar vermiştir. Ganymede, Truvalı bir prenstir ve Laomedon'un babası İlos'un kardeşi, Tros'un ise oğludur.

Bir kaynağa göre Poseidon ve Apollon, Zeus'a komplo kurdukları için, Laomedon'un Truva surlarını inşa etmesine yardım için gönderilir. Diğer bir kaynağa göre Laomedon'un ahlaksızlığını test etmek için yardım teklifinde bulunurlar. Poseidon ve Apollon, Truva şehrini çevresine surları inşa etmesine yardım ettikten sonra, ücret olarak ölümsüz atları istediler. Laomedon, bu anlaşmayı kabul etmesine rağmen; surların inşası bittikten sonra anlaşmayı yerine getirmedi. Bunun üzerine Apollon intikam için Truva şehrine veba salgınını, Poseidon ise Truva şehrini yerle bir etmesi için bir deniz canavarı gönderdi.

Kahinler, Laomedon kızı Hesione'u deniz canavarına kurban ederse bu felaketlerden kurtulabileceğini söyledir. Bunun üzerine Laomedon, kızı Hesione'u deniz kenarındaki kayalıklara bağladı. Ancak Amazonlar ile savaştan dönen Herakles tesadüf eseri kurban edilmek üzere bırakılmış Hesione'u gördü. Laomedon'a Zeus'un Tros'a verdiği büyülü atları vermek şartıyla, bu deniz canavarını öldürebileceğini ve Hesiodon'u kurtarabileceğini söyledi. Laomedon anlaşmayı kabul etti ve Herakles (Oicles ve Telamon ile birlikte) Poseidon'un gönderdiği deniz canavarını öldürdü. Ancak Laomedon yine sözünü tutmadı.

Bunun üzerine Herakles, Truva'ya savaş açtı ve Truva şehrini kuşattı. Şehre ilk giren Telamon, ardından Zeus oğlu Herakles oldu.

Herakles şehri ele geçirdikten sonra Laomedon ve bütün oğullarını öldürür, sadece Podarces'i öldürmez ve Hesione'u savaş ganimati olarak Telamos'a verdi. ( Telamos ile Hesione'un birlikteliğinden Aias doğdu. Aias daha sonra büyük bir savaşçı olacak ve Truva Savaşına katılacaktır.) Herakles, Hesione'a istediği bir kişiyi kendi esiri olarak almasına izin verir. Hesione, kardeşi Podarces'i seçer. Herakles de Hesione'a Podarces'in önce bir köle olması gerektiğini ve sonra bir fidye ile onu kendine tutsak olarak alabileceğini söyler. Böylece Prens Podarces satıldıktan sonra, Hesione altın duvağını kafasında çıkarıp fidye olarak verdi. Bundan sonra Podarces, Priam olarak anılmaya başlandı. ('priamai ' - 'satın almak')


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.