Lam (harf)

Yazılış

Lam harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـل‎ ـلـ‎ لـ‎ ل‎‎ l l

Mahreç - Fonetik

Lam sesi dil ucunun iki yanının, üst-ön dişetlerine dokundurulması suretiyle çıkarılır. İnce bir sestir. Türkçedeki "Le" sesi gibidir.

İnce Lam

Üzerinde işaret bulunan ڵ veya noktalı ڶ harfi Arapça Boşnak alfabesinde ve Sorani-Kürt alfabesinde ince L sesini göstermek için kullanılır. Bu harf Kiril alfabelerindeki Љ sesini karşılamak için üretilmiştir. Türkçede bu ayrımın gerçekleştiği çok az kelime bulunduğu için ince L sesi ayrıca için bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin ucunun damağa doğru çekilmesiyle çıkarılan ve normal L sesine göre biraz daha ince olan bir sesi gösterir: Ḽâℓ̗ , Ḽâℓe, Rôℓ̗ , Gôℓ̗ ...

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.