Lala Mehmed Paşa

Lala Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde aynı ismi taşımış ve birbirlerine yakın dönemlerde sadrazamlık yapmış iki ayrı kişi anlamına gelebilir. Bunlar:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.