Lakolit

Lakolit, Bir sap kısmı bulunan , tabanı oldukça düz ,mantar veya kubbe şeklindeki intrüsif kütlelerdir. Yatay kesitleri daireye benzer. Bununla beraber değişik şekilde olanları da vardır.[1] Lakolitin üzerindeki örtü tabakanın yükselmesi yer yüzünde kubbe şeklinde bir dağın veya kabartının meydana gelmesine sebep olur. Ancak bu dağın ve örtü tabakanın aşılmasından sonradır ki lakolit yüzeyinde görülebilir. Bir plotonik kütleye kesin olarak lakolit diyebilmek için kesinlikle onun bir tabanı veya sapa sahip olduğunu göstermek gerekir. Aksi durumda böyle bir kütleyi sapsız ve tabansız olan batolitten ayırt etmek olanaksızlaşır.[2] Lakolitlerde yapının zemini çoğunlukla yataydır. Lakolitler genelikle , bir başka magma sokulum kaya kütlesi olan stock’lardan daha küçüktür ve çapları 16 km ‘yi nadiren aşar. Kalınlıkları ise yüzlerce metre ile birkaç metre arasında değişir. Lakolitleri , kaya katmanlarının arasında koşut olarak sokulan örtü benzeri körkayalar olan sillerden (yargı) ayıran başlıca özellik , çaplarının kalınlıkların oranının 10’dan küçük oluşur. Bu oran 10’dan büyük olduğunda , yapı sill olarak adlandırılır. Lakolitler asidik kayalar , bazik kayalara oranla daha yaygındır.[3] Utah‘ın güneydoğusunda Henry Dağları ABD’de iyi bilinen lakolitlerden olup mantona’daki birkaç butte aşınmış lakolitlerdir.[4]

Kaynakça

  1. HOŞGÖREN, M.YILDIZ (2010). İSTANBUL: ÇANTAY KİTABEVİ.
  2. ERİNÇ, SIRRI (2000). İSTANBUL: DER YAYINLARI.
  3. GÜNEY, E (2010). LİTERATÜR YAYINLARI.
  4. MODROE, WİCANDER (2007). ANKARA: TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLER ODASI.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.