Lüks (birim)

Lüks, 1 metre yarıçaplı bir kürenin merkezinde bulunan, 1 candela şiddetindeki ışık kaynağının 1 metrekarelik küre yüzeyinde oluşturduğu aydınlanma şiddetidir. Buna göre, 1 candela şiddetindeki bir ışık kaynağı "d" yarıçaplı bir kürenin merkezinde ise, küre yüzeyine düşen toplam ışık akısı : olarak bulunur.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.